Doc-TV

Den politiske og økonomiske eliten har satt i gang et gigantisk eksperiment som de kaller det grønne skiftet. De vil avindustrialisere et Vesten bygget på karbon og reindustrialisere det til noe de kaller det grønne skiftet. Det er et sprang ut i det ukjente. De tar formuen som er skapt på karbon og reinvesterer den i den grønne økønomien.

De er klare på hva de vil, men de kan ikke fremlegge noe regnskap, verken på effekt eller kostnader. Kent Andersen har forsøkt å få svar fra de som normalt bygger på kalkyler. For det grønne skiftet finnes ingen. Han blir møtt med taushet.

Dumhet eller kriminalitet?

Eliten vet at samfunnets byggsten er energi. Alt avhenger av energi. Ved å strype tilgangen til karbon tvinger de prisen i været på strøm og generer den ekstra kapitalen som trengs for å finansiere det grønne skiftet. Dette er samme politikk som Stalin brukte for å finansiere industrialiseringen av Sovjetunionen. Han presset merverdien ut av bøndene. Til en blodig pris.

ANNONSE

 

 

Hvis du setter pris på sendingene: Vipps oss på 638941. Alle bidrag hjelper.

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

ANNONSE