Doc-TV

Moderne mennesker lever i sin egen selvskapte virkelighet. De lever på illusjonen om at det bestående skal bestå til evig tid. Alle med litt historisk bevissthet vet at det er en villfarelse.

Nå kommer eliten og sier at vi skal inn i et nytt paradis, det grønne. Det kommer til å gjøre litt vondt, men når det først er etablert vil vi leve i et nullsum-samfunn:

Men eliten vil ikke selv ofre noe for å komme dit. Det er de andre som skal ofre. Vanlige folk. Det har revet ned tilliten mellom folket og eliten, som i Norges tilfelle bestyrer en stat som svømmer i penger. De sier ikke hvorfor de skal tjene grovt på strømkundene samtidig som de håver inn på olje og gass.

ANNONSE

Mikael Jalving har skrevet boken Forsvar for alminneligheten. I kapittelet Gud skriver han om forskjellen på islam og kristendom. Kristendommen har en kompleks historie. Lag på lag, sekel etter sekel og det er slett ikke slutt. Den undergangsstemning som preger Vesten, gjelder ikke i Afrika og Asia. Vi tror at tapet av vår egen tradisjon er et objektivt historisk faktum, noe som ligger utenfor oss. Men det stemmer ikke. Det er selvforskyld. Andre folkeslag tror.

Islam er orientert mot makt. De arabiske erobrerne trengte en ideologi og de konstruerte islam. Der er makten første prinsipp: Underkastelse. Avvik straffes med døden. Det sier seg selv at introduksjonen av denne religionen i vestlige samfunn fører til enorme spenninger.

Vår elite tror at det går an å forsone og forene islam og demokrati. Folk har for lengst konkludert med at det ikke går. Derav panikken i eliten hver gang det oppstår rystelser.

Men et avkristnet, dekadent Vesten vil ikke klare å overvinne islam. Kun et Vesten som gjenfinner tråden til sine egne røtter.

Dette er det viktigste politiske arbeidet vi kan gjøre.

Å lese Bibelen er blitt en opprørsk handling.

 

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

 

 

 

ANNONSE