Gæsteskribent

Kina har etableret mindst 54 udenlandske politistationer i 30 lande, herunder USA (New York), Canada, Spanien, Italien, Frankrig, Holland, Storbritannien, Ungarn, Portugal, Tjekkiet, Brasilien, Argentina og Nigeria, skriver menneskerettighedsorganisationen Safeguard Defenders i en ny rapport. De fleste af disse politistationer befinder sig i Europa, med blandt andre ni sådanne politistationer i større spanske byer, fire i Italien og tre i Paris.

Ifølge direktøren for Safeguard Defenders, Peter Dahlin, er disse blot toppen af isbjerget:

“Vi er overbeviste om, at der er mange flere, eftersom disse kun tilhører to jurisdiktioner – Fuzhou og Qingtian, hvor størstedelen af kineserne i Spanien kommer fra – og Kina indrømmer selv, at landet har lanceret projektet i ti jurisdiktioner. Så der kan være op til fem gange flere.”

Politistationerne er en del af Kinas kampagne for at “overbevise” kinesiske statsborgere, der er mistænkt for kriminalitet – især telekommunikationssnyd, men også politiske “forbrydelser” såsom politisk opposition – om at vende tilbage til retsforfølgelse i Kina. Kina truer ikke kun de enkelte kinesere, men også deres tilbageblevne familiemedlemmer i Kina. Disse trusler har stået på i årevis, påpegede FBI-direktør Christopher Wray i 2020, hvor han nævnte en sag fra USA, hvor en regerings-“udsending” besøgte et mål i USA og fortalte ham, at han kunne vælge mellem at vende tilbage til Kina eller at begå selvmord.

Den 17. august erklærede Kinas ministerium for offentlig sikkerhed:

“Antallet af sager om grænseoverskridende telekommunikationssnyd målrettet kinesiske indbyggere er faldet markant i Kina, idet 230.000 mistænkte for telekommunikationssnyd blev opdraget og overbevist om at vende tilbage til Kina for at indrømme forbrydelser mellem april 2021 og juli 2022…”

“Officielle vejledninger skitserer eksplicit de forskellige tilgængelige redskaber til at ‘overbevise’ personer i målgruppen om frivilligt at vende tilbage til retsforfølgelse i Kina”, skriver Safeguard Defenders.

“Disse redskaber inkluderer at gå efter den påstået mistænktes børn i Kina og nægte dem retten til uddannelse, såvel som at gå efter familiemedlemmer og slægtninge på lignende facon. De straffes med andre ord ved at tildeles en fuldtonet kollektiv skyld for derved at ’tilskynde’ mistænkte til at vende tilbage fra udlandet.”

Kinas politistationer i udlandet påstås kun have administrative eller konsulære funktioner, men de fungerer som et middel til at true udlandskinesere til at vende tilbage til Kina, hvorved de går uden om de nødvendige retskrav under international lov. Safeguard Defenders fortæller:

ANNONSE

“Disse metoder gør det muligt for det kinesiske kommunistparti og dets sikkerhedsorganer at omgå normale bilaterale mekanismer inden for politi- og retsligt samarbejde. De kan derved underminere international lovgivning og de involverede tredjelandes territoriale integritet… Ved at omgå almindelige samarbejdsmekanismer formår det kommunistiske kommunistparti at undgå den øgede granskning af dets menneskerettighedssituationen og vanskelighederne med at få ‘flygtninge’ tilbage ved hjælp af retslige procedurer såsom formelle udleveringsbegæringer. Det betyder, at lovlydige udlandskinesere helt og holdent er prisgivet det kinesiske politis udenretslige tiltag stort set uden at have den beskyttelse, som de teoretisk set burde være sikret under både national og international lov…

“De kaldes officielt for udenlandske politiservicestationer… for eksempel til fornyelse af kineseres kørekort og andre opgaver, der traditionelt betragtes som værende af konsulær art… [stationerne] tjener også et mere alvorligt formål, eftersom de bidrager til ‘resolut at slå ned på enhver form for ulovlig og kriminel aktivitet, der involverer udlandskinesere’.”

Politistationerne bruges tydeligvis også til at gå efter udlandskinesere, der er uenige med regimet.

“Et af disse kampagners formål er tydeligvis, udover at slå ned på dissidenter, at få folk til at tie”, siger Laura Harth, der er kampagnedirektør hos Safeguard Defenders. “Så folk er bange. Folk, der er blevet antastet og har familiemedlemmer i Kina, er bange for at ytre sig.”

Det er essentielt, at politistationerne fungerer uden værtslandenes billigelse og viden. Det er eksempelvis tilfældet i Holland, hvor en af politistationerne opererer fra en almindelig stuelejlighed i Rotterdam, der tilhører en lille kinesisk isenkramforretning. Flere lande, såsom Canada, Holland, Storbritannien, Portugal og Spanien, undersøger nu sagen, og nogle har allerede krævet lukning af kinesiske politistationer placeret i deres land.

“[Vi] har over for den kinesiske ambassadør udbedt os en fyldestgørende forklaring på de såkaldte politiservicestationer, der udfører opgaver i Holland på vegne af den kinesiske regering”, skriver Hollands udenrigsminister Wopke Hoekstra på Twitter.

“Da Holland ikke var blevet spurgt om lov til dette, har ministeriet informeret ambassadøren om, at stationerne skal lukke øjeblikkeligt. Herudover undersøger Holland stationerne for at klarlægge deres præcise aktiviteter.”

I USA siger FBI-direktør Christopher Wray, at FBI undersøger sagen.

“Vi kender til eksistensen af disse stationer. Det er for mig at se helt uhørt, at kinesisk politi skulle forsøge at etablere en station i eksempelvis New York uden nogen form for koordinering. Det er et brud på suveræniteten og omgår standardiserede koordinationsprocesser for jura og lovhåndhævelse.”

Wray tilføjer, at FBI “ser på de retslige parametre” og erklærer, at FBI rejser sigtelser mod den kinesiske regering for chikane, forfølgelse, overvågning og afpresning af kinesere i USA, der er kritiske over for den kinesiske præsident Xi Jinping.

“Det er et reelt problem og noget, som vi også taler med vores udenlandske partnere om, eftersom vi ikke er det eneste land, hvor dette har fundet sted.”

Ikke overraskende nægter det kinesiske styre at have gjort noget forkert. “De organisationer, som du nævnte, er ikke politistationer eller politiservicecentre”, insisterer en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium, Zhao Lijian.

“Deres opgaver er at være lokale kinesiske borgere behjælpelig med ansøgning om fornyelse af kørekortet på nettet samt opgaver relateret til lægeundersøgelser ved at kunne tilbyde en lokalitet.”

Den spanske avis El Correo kan imidlertid citere en unavngiven embedsmand fra det kinesiske udenrigsministerium i Shanghai, der skulle have indrømmet, at de udenlandske politistationer er en del af, hvordan Kina opererer:

“De bilaterale aftaler er meget besværlige, og Europa er ikke meget for at udvise til Kina. Jeg kan ikke se, hvad der er galt i at presse kriminelle, så de kan retsforfølges.”

Safeguard Defenders har opfordret lande til at handle hurtigt mod de kinesiske politistationer.

“Vi opfordrer parlamentsmedlemmer til at rejse sagen i deres parlamenter: spørg om, og hvordan, denne praksis kontrolleres; i hvilken udstrækning sådanne operationer finder sted i deres land, og hvilke tiltag, der iværksættes for at imødegå dem. Det er nødvendigt at handle for at beskytte en hurtigt voksende kinesisk diaspora i de berørte lande – medmindre disse lande er tilfredse med at have en fremmed regerings politi til at operere over for minoritetsgrupper i deres land. Dette sker ofte bevidst på bekostning af det berørte land og dettes politi. Formålet er at intimidere diasporaen til at adlyde det kinesiske kommunistparti overalt i verden. Det haster med at gøre detaljerede rapporter og beskyttelsesmekanismer tilgængelige.”

Judith Bergman er klummeskribent, jurist, politisk analytiker og Distinguished Senior Fellow ved Gatestone Institute.

 

Kina driver verdensomspændende ulovlige politistationer
af Judith Bergman
8. Januar 2023

Oprindelig engelsk tekst: China Operating Illegal Police Stations Worldwide
Oversat af Kirsten Valeur

ANNONSE