Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669).
Sepia, penn og lavering på papir, 17,8 x 24,3 cm, Kupferstichkabinett Berlin.

Om Jesu opphold i Gethsemane-hagen på Oljeberget umiddelbart før han ble grepet, kan vi lese i alle de fire kanoniske evangelier. De synoptiske evangelier følger i det vesentlige Marcus, mens Johannes går direkte til pågripelsen, og utelater noen detaljer som nevnes av synoptikerne.

Her etter Marcus 14, 32-42 (DNB 1930):

Og de kom til et sted som heter Getsemane; og han sa til sine disipler: Sett eder her mens jeg beder! Og han tok Peter og Jakob og Johannes med sig, og begynte å forferdes og engstes, og han sier til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden; bli her og våk!

Og han gikk et lite stykke frem, falt ned på jorden og bad at denne stund måtte gå ham forbi, om det var mulig, og han sa: Abba, Fader! alt er mulig for dig; ta denne kalk fra mig! Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil!

Og han kom og fant dem sovende, og sa til Peter: Simon, sover du? Var du ikke i stand til å våke én time? Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Og atter gikk han bort og bad, og sa de samme ord.

Og da han kom igjen, fant han dem atter sovende; for deres øine var tunge, og de visste ikke hvad de skulde svare ham. Og han kom tredje gang og sa til dem: I sover altså og hviler eder! Det er nok; timen er kommet; se, Menneskesønnen overgis i synderes hender; stå op, la oss gå! Se, han er nær som forråder mig.

ANNONSE

Læs også

Læs også