Kommentar

Om vi kalder det fascisme, neo-fascisme, kommunisme, neo-kommunisme, neo-feudalisme eller bare The Great Reset, taler vi om den igangværende slavebinding af mennesker i den vestlige verden – godt hjulpet på vej af klimagalskaben, der har erstattet kristendommen som den herskende religion. Friheden er snart fortid, og vi er på vej tilbage til tilstande, som vi her i Vesten troede at have elimineret, da Adolf Hitler skød sig en kugle for panden den 30. april 1945.
Alt har sin tid, og de vestlige befolkninger bryder sig ikke om friheden. Det er alt for besværligt selv at skulle tage stilling til livets udfordringer, selv at skulle tænke og selv at skulle handle. Så hellere overlade bøvlet til de kloge, der hver dag citeres i medierne, og som ligger inde med den uomtvistelige sandhed om det ultimative gode. Vi andre skal blot gå i takt og prise Mette Frederiksen.
Nu kan den ansete American Journal of Medicine tilmed fortælle, at det er skadeligt for helbredet ikke at tro på myndighedernes anvisninger. Ifølge et nyligt studie medfører vaccinemodstand, at man vil være i større fare for at blive indblandet i en bilulykke. Det ser med andre ord sort ud for de formastelige, der nægtede at lade sig injicere med COVID-19-vaccine. I en totalitær stat har magthaverne altid ret. Det kan godt være, at vaccinerne ikke hjælper mod COVID, men de giver en god beskyttelse mod at komme til skade i trafikken.
Der kan heller ikke pilles ved klimareligionen, der siden 1990’erne gradvist har vundet indpas som de vestlige samfunds bærende trosretning. Uanset om det er koldt eller varmt, skyldes det menneskets udledning af CO2. Således er det en smal sag for klimaprofessor Sebatian Mernild (der citeres i Asger Aamunds seneste opslag) at forklare den hårde vinter med tre meter sne og 40 frostgrader, som har ødelagt julen for 200 millioner amerikanere, med Jordens menneskabte opvarmning. Atmosfærens øgede indhold af CO2 har nemlig svækket de jetstrømme, der ellers ville forhindre arktisk klima i at brede sig over Nordamerika. Og skulle der komme en mild vinter næste år, vil folk som Mernild fortælle, at CO2 har styrket jetstrømmene. Den danske regering kan således med sindsro fortsætte med at hælde et utal af milliarder ud til varm luft, for især de unge tror fuldt og fast på, hvad de får fortalt.
I Iran har magthaverne langt større vanskeligheder med at få befolkningen til at lystre.
Ifølge Majid Rafizadah, som skriver i Front Page Magazine (26.12.), er det ikke lykkedes præstestyret af knække med folkelige modstand, og det islamiske regimes fald forekommer nu uafvendeligt.
Irans landsomfattende opstand har nu stået på i fire måneder og synes ikke at fortage sig trods magthavernes stadigt mere brutale bestræbelser på at undertrykke den.
Tidligere på måneden blev Mohseh Shekari den første regimemodstander til at blive henrettet, og kort tid efter blev en anden frihedskæmper, Majidreza Rahnavard, offentligt hængt fra en kran som en advarsel til ligesindede. Samtidig har statsmedierne offentliggjort navnene på godt en snes andre, der enten står over for at blive dømt til døden, eller som allerede er dømt. Shekari og Rahnavard blev begge anklaget for ”fjendskab mod Gud”, og deres tilståelser af andre opdigtede forbrydelser blev formentlig fremtvunget gennem tortur.
Flere af de andre dødsdomme begrundes med, at de formastelige har blokeret trafikken.
Ifølge Majid Rafizadah er den iranske opstand bemærkelsesværdig ved at være anført af kvinder – altså af dem, som den islamiske undertrykkelse går hårdest ud over. Piger i teenage-alderen har nægtet at bære hijab i skolen og har ødelagt billeder af regimets grundlægger, ayatollah Khomeini, og dets nuværende øverste leder.
Den ledende oppositionsgruppe meddeler, at protesterne har bredt sig til 300 byer og omfatter alle Irans 31 provinser, og modsætningen mellem befolkningen og den herskende elite er nu så dyb, at den ikke lader sig overvinde.
Derfor må regimet før eller siden falde.
Det er naturligvis en bekymrende udvikling set ud fra de vestlige magthaveres perspektiv. Hvordan skal de forklare, at vi har det bedst som umælende livegne, hvis iranerne sætter deres slavepiskere på porten?

 

ANNONSE