Kommentar

Politisk set har Donald Trump ikke meget til fælles med den grumme russer, Lev Trotskij, præmiekommunisten og skaberen af den røde hær. Men som historiske skikkelser ligner de hinanden, idet de begge har fået rollen som folkefjender og skadevoldere, som statsmagten med alle midler måtte bekæmpe. Indtil Stalins agent i 1940 myrdede Trotskij, optrådte sidstnævnte i det sovjetiske regimes propaganda som den diabolske kraft bag alle ulykker, der ramte det kommunistiske lykkeland. Gik en maskine i stykker, var der mangel på kartofler, eller gjorde bønderne modstand mod tvangskollektiviseringen, så var det Trotskij, der var på spil.
Sådan også med Trump, som har været den herskende klasses rædsel, siden han bekendtgjorde sit kandidatur til præsidentposten i 2015. Lige siden har amerikansk politik i det væsentligste drejet sig om at få ram på den opsætsige opkomling, der nægtede at spille efter Den Dybe Stats regler. I stedet opviglede han til modstand mod den demokratisk-republikanske junta, som i årtier havde siddet så uantastet på magten. Det slipper man ikke helskindet fra, og allerede inden præsidentvalget i 2016 havde juntaen mobiliseret sit magtapparat, FBI, Justitsministeriet, diverse ngo’er, Hollywood og de lydige medier for med alle midler at knuse dette onde menneske.
Siden har amerikansk politik været domineret af bestræbelserne på at komme Trump til livs: Det føderale politi, FBI, spionerede mod ham og hans støtter allerede inden præsidentvalget, og Hillary Clinton opdigtede og finansierede en påstået sammensværgelse mellem Trump og Rusland, der efter årelange undersøgelser viste sig at savne ethvert grundlag. Ikke desto mindre dømte Repræsentanternes Hus ham ved to skandaløse rigsretssager, og nu videreføres anti-Trump-kampagnen i skikkelse af Januar 6-travestien i Repræsentanternes Hus, som i flere måneder har gennemført en stalinistisk skueproces mod den tidligere præsident. Hensigten er tydeligvis at lægge op til en straffesag, der skal ende med, at Trump kommer i fængsel og dermed forhindres i at blive præsidentkandidat i 2024.
Ifølge Trump er den demokratisk-republikanske kamarillas egentlige mål ikke er ham selv. Hensigten er at knuse den middelklasse af lønmodtagere, landmænd og andre mindre næringsdrivende, som har udgjort rygraden i den konstitutionelle republik og været værnet mod det tyranni, som er Den Dybe Stats egentlige endemål. Historisk har USA’s middelklasse ført an i modstanden mod kongelig enevælde, fascisme og kommunisme. Nu hedder fjenden World Economic Forum og andre totalitære aktører, der arbejder for at påtvinge USA et anti-amerikansk, globalistisk styre, som atter vil opdele befolkningen i herrer og slaver.
Det gør ingen forskel, om globalisterne kalder sig demokrater eller republikanere. De er lige svorne fjender af den Amerika-først-politik, som Trump har villet føre til gavn for arbejdere og andre småkårsfolk. Blandt deres yndlingsmetoder har været at forarme middelklassen gennem en politisk organiseret inflation og et angreb på civilsamfundet i form af uhindret indvandring og medfølgende kriminalitet og stofmisbrug, som sidste år tog livet af mere end 100.000. I denne sammenhæng må man også se den woke-ideologi, som magthaverne prøver at pådutte en vrangvillig befolkning, og hvis formål er at knuse kernefamilien, indoktrinere skolebørnene med socialistisk og seksualiseret propaganda samt ophæve den traditionelle definition på mænd og kvinder. Et opløst og rodløst folk er forsvarsløst og henvist til at rette sig efter magthavernes befalinger. Af samme årsag fører Biden-administrationen kampagne mod borgernes grundlovssikrede ret at eje og bære våben. I en totalitær stat er kun magthaverne bevæbnede.
Alt bliver brugt i denne krig mod demokratiet. Man opfinder nye forbrydelser, så som det at ytre tvivl om udfaldet af valg og ”foragt for Kongressen” – som Trump-støtten Steve Bannon netop er blevet dømt for, fordi han nægtede at deltage i Januar 6-hekseprocessen. De demokratisk-republikanske magthavere i Repræsentanternes Hus forlanger nu indsigt i de samtaler, som Trump har ført med sine advokater og nære medarbejdere, og hvis advokaterne og medlemmerne af Trumps stab nægter at stille op til afhøring, kan de ende med at få samme behandling som Bannon. Januar 6-høringerne går ikke ud på at finde frem til sandheden om noget som helst, men at skræmme enhver faktisk eller potentiel opponent af tyranniet til underkastelse.
FBI og Justitsministeriet bliver åbenlyst og skamløst mobiliseret for at få ram på alle formastelige. Den republikanske senator Chuck Grassley meddeler, at flere højtplacerede whistleblowers i FBI fortæller om et systematisk misbrug af det føderale politi og Justitsministeriet for at forfølge regimets modstandere. De seneste syv år, siger senatoren, har FBI optrådt på linje med det sovjetiske KGB og det østtyske Stasi.
Regimets tøjlesløse korruption bliver naturligvis hemmeligholdt. Det står nu klart, at Joe Bidens narkovrag af en søn, Hunter Biden, i ly af sin fars tidligere position som vicepræsident har drevet lyssky og lukrative forretninger med bl.a. Kina, Rusland og Ukraine, og at ”the big guy”, alias Joe Biden, skulle have 10 pct. af rovet.
Her har vi nok forklaringen på præsidentens slappe og eftergivende politik over for Kinas kommunistiske ledere, som antageligt har noget på ham – noget, som de kan offentliggøre, hvis han ikke retter ind.
Alt står og falder med midtvejsvalget i november og præsidentvalget i 2024. Her skal det afgøres, hvem der skal have magten i det republikanske parti – Trumps Amerika-først-fløj eller de tilhængere af Den Dybe Stat, der ligeså godt kunne stille op for demokraterne.
Det handler om demokratiets og hele Vestens fremtid, for hvis de anti-demokratiske globalister vinder i USA, kommer turen uvægerligt til os i Europa.
ANNONSE