Kunstbilde

Rogier van der Weyden (c.1400–1464).
Olje og forgylling på tre, 200 × 223 cm, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.

Flamsk titel: De Zeven Sacramenten.

Den katolske og den ortodokse kirke har syv sakramenter (hellige handlinger). Her har kunstneren skildret dem fra venstre mot høyre. Dåpen, konfirmasjonen (som kalles ferming i den katolske og krismering i den ortodokse kirke), skriftemålet, nattverden, ordinasjon (som prest), ekteskap og sykesalving (i Den norske kirke brukes bare dåp og nattverd).

Midtpartiets motiv er hentet fra Johannesevangeliets 19. kapitel, vers 25-27 (DNB 1930)

Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria Magdalena. Da nu Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor: Kvinne! se, det er din sønn; derefter sa han til disippelen: Se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til sig.

Det eneste sakramentet som er skildret i midtpanelets bakgrunn er nattverden, som i følge apostelen Paulus‘ første brev til korintierne og de synoptiske evangelier ble innstiftet av Jesus personlig.

Det kan se ut som om englene som holder banderollene og symboliserer sakramentene, til dels har gevanter i liturgiske farger, som i den katolske tradisjon i en viss grad også er tilordnet sakramentene.

ANNONSE

Læs også

Læs også