Doc-TV

Jesus provoserer. Han snur opp ned på alt, og utfordrer både vår måte å tenke på og vår måte å se på oss selv og hverandre. Det han forteller oss er ikke alltid det vi ønsker å høre, og det han lover oss er ikke alltid det vi ønsker – men han gir oss alltid det vi trenger mest av alt.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

Vingårdssøndag

Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første.

Matteus 19:27–30

ANNONSE

Mest læst

Dumhedens triumf