Kommentar

I skolen lærer vi, at Storbritannien vandt både Første og Anden Verdenskrig. Sandheden er, at Storbritannien tabte dem begge i den forstand, at den tidligere verdensmagt blev uigenkaldeligt svækket og efter 1945 ikke bare måtte give afkald på sit imperium, men også sin tidligere position som verdens industrielle leder.
Da dronning Elizabeth kom på tronen i 1952, var der endnu rester af det britiske imperium, men det var i fuld opløsning, og magten var gået over til to nye imperier – det sovjetiske og det amerikanske. Det første brød sammen hen mod slutningen af 1980’erne, og det andet er også ved at miste sit greb, ikke mindst som følge af Obama- og Biden-administrationernes Amerika-sidst politik.
Og det kan vi glæde os over, får vi at vide, for imperier er af det onde og aldeles upassende for vores moderne tid. Hvad folk glemmer er, at store og stærke nationer altid vil dominere mindre og svage. Imperier vil der altid være. Danmark er på papiret et suverænt land, men i tidsrummet 1871-1945 var vi i realiteten en tysk lydstat, efter Anden Verdenskrig blev vi en amerikansk, og i dag er vi indlemmet i EU-imperiet, hvis stærkeste magt igen er Tyskland.
Ser man på resten af verden, bliver det stadigt tydeligere, at det amerikanske hegemoni er på vej til at blive afløst af et kinesisk. Den kommunistiske stormagt spiller med sine økonomiske og militære muskler overalt på kloden og er i realiteten ved at opbygge et imperium, som på ingen måde står tilbage for det britiske, der engang dominerede en tredjedel af verden – bortset fra, at det kinesiske er ikke så lidt mere inhumant. Trods den undertrykkelse, som det britiske imperium tog til fra tid til anden, må det ikke glemmes, at det var den britiske flåde, der satte en stopper for den vestlige slavehandel. Det var også det britiske kolonistyre, der forbød enkebrænding i Indien. Kina har genindført slaveriet og dræber mennesker for at sælge deres organer.
Når dronning Elizabeth 2. her ved sin død hyldes overalt i verden, er det bl.a. fordi hun symboliserede forbindelsen til en venligere verden, som er gået under og afløst af en imperialistisk jernhæl, der bærer mindelser om menneskehedens værste tider.
Hun vil blive savnet som overhovedet for en engang stor nation, der prøvede at udbrede den vestlige civilisation, vandt mange sejre, men segnede under opgaven.
ANNONSE