Kommentar

Her er noget andet, som du ikke kan læse i de danske medier: Det indflydelsesrige on-line-organ, The Hill (18.7.), som ingen vil beskylde for at være venligtsindet mod republikanerne, spekulerer på, om USA er moden til en revolution som den franske, der i 1789 lagde det gamle regime i graven.
Det viser sig, de øverste 0,1 pct. af befolkningen ejer lige så meget som de fattigste 90 pct., og at næsten to-tredjedele af amerikanerne lever fra lønseddel til lønseddel. Desuden anslås det, at 41 pct. – lig med 135 millioner – enten må betegnes som fattige eller som tilhørende lavindkomstgruppen. En ud af fire sorte familier har en nettoformue på nul.
Det var disse forhold, Donald Trump prøvede at rette op på med sin Amerika først-politik. Han fremhævede med stolthed, at han havde nedbragt arbejdsløsheden for sorte, latinoer og kvinder, og at reallønnen for almindelige amerikanere var stigende (nu falder den igen).
De rige 0,1 pct. fandt denne udvikling utålelig. Derfor kastede de enorme summer ind i det demokratiske partis præsidentkampagne, og med få undtagelser stemte mainstream-medierne med i koret, der hævdede, at Trump var en farlig mand. Hvilket var fuldstændig rigtigt – hvis man tilhørte segmentet med privatfly og paladser flere steder.
Metoden til at bevare den skæve økonomiske magtfordeling var og er ”den grønne omstilling” og ”The Great Reset”, hvis mål er at fratage den almindelige befolkning alt, hvad den ejer, og sikre, at de rigestes magt aldrig kan antastes.
ANNONSE