Kunstbilde

Maurycy Gottlieb (1856–1879)
Olje på lerret, 271,5 x 209 cm, Nasjonalmuséet i Warszawa

Polsk titel: Chrystus nauczający w Kafarnaum – Kristus underviser i Kapernaum.

Maurycy Gottlieb, som ble betraktet som Jan Matejkos mest begavede elev, avsluttet sitt liv bare 23 år gammel med hva som i praksis var et selvmord. Han kom fra en jødisk familie, men i hans verker finner vi både jødiske og kristne motiver. Som vi kan se, rakk han ikke å fullføre dette maleriet.

Alle de kanoniske evangelier nevner at Jesus skal ha undervist i synagogen i Kapernaum. Her er den versjon vi finner i evangeliet etter Marcus 1, 21-28 (DNB 1930), som regnes som det tidligste:

Og de gikk inn i Kapernaum, og straks på sabbaten gikk han inn i synagogen og lærte. Og de var slått av forundring over hans lære; for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde.

Og det var i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han ropte: Hvad har vi med dig å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss; jeg vet hvem du er, du Guds hellige! Og Jesus truet den og sa: Ti og far ut av ham! Og den urene ånd slet i ham og skrek med høi røst og fór ut av ham.

Og de blev alle forferdet, så de spurte hverandre: Hvad er dette? En ny lære! Med myndighet byder han endog de urene ånder, og de er ham lydige! Og ryktet om ham kom straks ut allesteds i hele landet deromkring i Galilea.

Kunstneren har her gjengitt Jesus i et synagogeinteriør slik han selv kjente det, og iført Jesus det tradisjonelle jødiske bønnesjalet tallit.

Det kan se ut som om kunstneren har benyttet seg selv som modell for tredje person fra høyre i forreste rekke.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også