Kunstbilde

Lesser Ury (1861-1931)

Illustrasjon i Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона – Jevrejskoj entsiklopedii Brokgausa i Jefrona (Jødisk encyclopedia av Brockhaus og Efron), utgitt (på russisk) i St. Petersburg 1906-13. En del av illustrasjonene skal være utført av Lesser Ury. En omtale (på tysk) finnes her. Det tekstlige grunnlag finner vi i 2Mo 31-32 og 34

Wikimedia Commons finner vi et stort utvalg av illustrasjonene – men forklarende billedtekster er dessverre bare på russisk.

Ettersom det er pinseaften i dag, er det verdt å nevne sammenfallet mellom det jødiske Schavuot, Overleveringen av Loven, og den kristne pinse – utgydelsen av Den hellige Ånd.

ANNONSE

Læs også

Læs også