Kopierede/fra hoften

Jeg har i dag være til afhøring hos politiet med henblik på en evt. overtrædelse af Retsplejelovens § 189 stk. 3, da jeg i en post dokumenterede politiets henvendelse til mig relateret til et budskab i kommentarsporet, der muligvis udgjorde en overtrædelse af Straffelovens § 266b. Måske vendingen ‘islamiske fødemaskiner’.

Ifølge anmelder, så havde jeg tavshedspligt om sagen, da grimme ord i kommentarsporet på en blogpost (tilsyneladende) var problematisk ift. ‘fremmede magter’, ’statens sikkerhed’ eller “… opklaring af alvorlige forbrydelser”. Det lyder som en passage i Kafkas Processen, og det er måske ikke langt fra skiven, når jeg erfarer, at anmelder i den konkrete sag er Rigspolitiet. Vi lever i absurde tider…

“Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og den overordnede, styrende og retningssættende myndighed for hele politiet. Rigspolitiet er desuden bindeled mellem Justitsministeriets departement og politikredsene. … Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder. De fire hovedområder er Politiområdet, Koncern HR, Koncern IT og Koncernøkonomi- og service. Herudover hører Koncernledelsessekretariatet, Koncernkommunikation, Tilsyn og Revision, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat under Rigspolitiet.” (Politi.dk)

ANNONSE

Mest læst