Kommentar

Sverige har allerede passeret det punkt, hvor det vil være muligt at vende udviklingen. Hvad der venter forude er umuligt at sige. Nok mere af det samme: En fragmentering af samfundet, der ikke længere hænger sammen. Der hænger derfor en del usikkerhed over de mennesker, der ikke længere ved, hvilket land de bor i.

Danmark, Sverige eller Norge bliver en slags fiktion i forskellige varianter. At tale om fællesskab virker meningsløst. Det er kun politikere, der gør det. Vi andre forholder os til mennesker, vi har noget til fælles med. Vi er åbne for alle, men indser, at der er mange, vi ikke har noget til fælles med.

Sådanne samfund er på vej mod det ukendte.

I Berlingskes lange interview med forsker i udlændingeret, Peter Starup, kommer denne usikkerhed tydeligt frem. Starup er ærlig nok til at knuse mange opfattelser, medier og politikere holder fast i, på trods af at alle ved, at det er løgne.

ANNONSE

Stramningerne gør ingen forskel.

For på trods af flere års stramning ser det ud til, at operationen stort set er slået fejl.

Det kan få alvorlige konsekvenser for sammenhængskraften i Danmark, at syrerne og en række andre grupper af udlændinge forventes at vokse markant i antal i fremtiden.

“Det er et eksperiment, og vi ved ikke, hvordan det ender. Ingen ved med sikkerhed, om vi kan leve i fred og tolerance,« siger Peter Starup.

Det er en meget stærk udmelding at komme med fra en forsker. Starup siger i virkeligheden, at politikerne fører en politik, der fører til en opløsning af det danske samfund, forstået ud fra værdier, demokrati og sammenhængskraft.

Han tør også bruge ordet borgerkrig i samme åndedrag, som han nævner, at syrerne står til at blive den største udenlandske befolkningsgruppe i Danmark. Syrien har haft 12 års borgerkrig.

I 2050 forudser Starup, at Danmark vil have 70.000 syrere og det er nok et for lavt skøn.

Men selv med 70.000 flere syrere, vil vi se et helt andet Danmark på bare én generation, vurderer han.

Nye udtalelser fra Udlændinge- og Integrationsministeriet understreger, hvordan syrerne er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet og i uddannelser, mens de er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne.

»Det tyder på, at vi risikerer, at endnu en stor gruppe bliver adskilt og marginaliseret. Det vil ikke kun få betydning for dem selv, men også for folkeskolen, uddannelsesområdet og hele samfundet,« siger Peter Starup.

Det vil Danmarks Statistik ikke vide af. De eliminerer tredje generation.

Han peger på, at fremskrivningen fra Dansk Videncenter for Integration ikke har omfattet tredjegenerationsindvandrere, som ifølge Starup ligner en ideologisk beslutning frem for en professionel.

Det er dog også den måde, Danmarks Statistik opdeler på.

Derudover kommer nettoindvandringen gennem familiesammenføringer. Syrerne har også højere fertilitet.

Ifølge ham er det urealistisk at tro, at der kun vil være omkring 70.000 syrere i Danmark i 2050.

I 1945 havde Syrien samme antal indbyggere som Danmark og Norge. I 2010 var det vokset til 25 mio. Ukontrolleret befolkningstilvækst og velfærdsstaten i Norden kombineret med islam har potentiale til at udløse en borgerkrig også i Skandinavien.

»På længere sigt kan der være bekymringer om sammenstød mellem civilisationer, som vi ser i andre lande med flere befolkningsgrupper. I mange dele af verden har forskellige befolkninger levet sammen i generationer uden at kunne blive enige. Hvorfor skulle det ændre sig, når syrerne og andre grupper af udlændinge vokser sig så store, som vi kan forvente?”, siger han.

Det er meget stærke ord. Hvordan håndterer politikerne problemerne? Ved at ændre betegnelserne.

Regeringen har besluttet ikke at bruge ordet ghettoområder om boligbyggeri med mange på overførselsindkomst med baggrund i ikke-vestlige lande. Det vil sige alle andre lande end EU-landene og de angelsaksiske lande.

I stedet vil de kalde områder som Ishøj for udviklingsområder eller parallelsamfund.

66 procent af de nyfødte i Ishøj Kommune havde ikke-vestlig baggrund i 2020. Mest tyrkisk og pakistansk. I 2019 var det 61 procent. I andre vestegnskommuner som Vallensbæk, Brøndbyerne og Høje Tåstrup var det over 50 procent. Det er også medvirkende til, at blandt par bestående af to ikke-vestlige indvandrere har 29 procent tre eller flere børn, mens det tilsvarende tal er 16 procent for par med dansk oprindelse. Men de adskiller sig også på andre måder. Jo flere ikke-vestlige indvandrere i en kommune,  jo flere relativt fattige er der i disse kommuner.

Det er de områder, der “ikke vil Danmark”, som fortsat vil leve i deres egne lokalsamfund.

Regeringen opjusterede ydelserne til immigranter, da den tiltrådte. Det hjælper ikke. Pengene flyder ud af Danmark.

Flygtninge og immigranter sender store summer tilbage til de lande, de kommer fra. EU-statistic meddelte i denne uge, at det i 2020 var 34,1 milliarder euro fra de 27 EU-lande

Danmark har en etnisk og religiøs underklasse, der lever i opposition til Danmark.

Det er især indvandringen fra MENAPT-landene, der øger fattigdommen, fremgår det af årbogen. For første gang indeholder den særlige sektioner, hvor gruppen af ​​ikke-vestlige immigranter er opdelt i immigranter fra Mellemøsten og Nordafrika plus Pakistan og Tyrkiet (MENAPT) og andre lande.

Det er nogle meget dystre udsigter, Starup ser for sig.

Han peger på, at fremskrivningen fra Dansk Videncenter for Integration ikke har omfattet tredjegenerationsindvandrere, som ifølge Starup ligner en ideologisk beslutning frem for en professionel.

Det er dog også den måde, Danmarks Statistik opdeler på.

Derudover kommer nettoindvandringen gennem familiesammenføringer. Syrerne har også højere fertilitet.

Interviewet med Peter Starup er fra juni 2021, men kun på denne korte tid er der en endnu større modvilje mod at erkende realiteterne.

Der bliver lidt mindre Danmark hver dag. Det samme gælder for Norge. Sverige er allerede i opløsning.

Peter Starup forsker i dansk udlændingeret og kommer nu med en klar advarsel: »Det er et eksperiment« 

ANNONSE