Kopierede/fra hoften

Den tidligere Lytter- og seerredaktør for DR Jacob Moller var medlem af Danmarks Kommunistiske Parti indtil Murens fald, og ideologi fyldte det meste af hans liv i de formative år. Han var eksempelvis kursuslærer på Marxistisk-Leninistisk Hochschule John Scherer i Rostock, DDR. Ideologi fylder stadig en del i hans liv, kan man forstå, når man læser hans mediekommentar i Politiken – Røde journaliststuderende er ikke et problem. Det er mediernes mangel på diversitet til gengæld (papir-titel: Det røde spøgelse; kræver login).

“Bekymringen over røde journaliststuderende dukker ofte op. Men dansk presse har stadig en solid borgerlig overvægt. …

Jævnlig læsning af ledende artikler underbygger den opfattelse, at den helt overvejende del af dansk presse bygger på et grundsyn, der ligger til højre i dansk politik. Det smitter ikke uden videre af på de enkelte redaktionelle nyhedsartikler, men det lægger en grundtone og en hovedvinkel. Det definerer de pågældende medier.

… spørgsmålet er, om vi ikke også har brug for en debat om mediernes konforme nyhedskriterier og avisernes grundfæstede borgerlighed. Ligesom der ikke skal laves politisk udvælgelse af de studerende, skal der heller ikke udøves sindelagskontrol mod bladejere. Men medierne vil have godt af at komme tættere på en bredere del af virkeligheden. Og det ville være befriende, hvis også avisernes politiske orientering kunne diskuteres. Bare helt frit og liberalt.”

Citater fra Journalisten.dk, Undersøgelse om røde studerende bekymrer ikke Lisbeth Knudsen.

“Vi har en skrap optagelsesprøve, som er lige for alle, og efterfølgende samtaler. Hvis det var sådan, at færdiguddannede journalister pludselig blev politiske evangelister, så ville jeg være bekymret. Men vi opdrager dem til at høre begge parter og arbejde tilstræbt objektivt. Ikke at missionere fra deres eget politiske synspunkt. … Der, hvor vi har en problemstilling, er med etniske minoriteter, som vi oplever ikke søger ind på uddannelsen. Vi har også flere fra Jylland, der søger ind på journalisthøjskolen i Aarhus. Det er de skæve områder, vi arbejder med – ikke politiske holdninger.”(Lisbeth Knudsen, Bestyrelsesformand DJMX)

“… jeg er enig i, at det betyder noget, at der er diversitet i journaliststanden. Det gælder på en lang række parametre som geografi, socioøkonomisk baggrund, politiske værdier og etnicitet. … Det er et problem, hvis det fører til en ensretning i den danske journaliststand, men det oplever jeg ikke.”(Henrik P. Berggreen, Uddannelseschef DJMX)

ANNONSE