Kunstbilde

Edvard Munch (1863-1944)
Olje på lerret, 126,5 x 161,5 cm, KODE 3 (Rasmus Meyers samlinger), Bergen

Sommeren 1889 oppholdt Edvard Munch seg i Åsgårdstrand på vestsiden av Oslofjorden. Man kan med en viss rett si at det var denne sommeren Edvard Munch fant fram til sin personlige stil,

Den avbildede dame er kunstnerens søster, den gang 21 år gamle Inger Marie Munch (1868-1952), av yrke klaverpedagog.

Ludwig WIttgenstein (1889-1951), og dermed født i samme år som bildet ble malt, sa noe ganske vesentlig da han skrev denne velkjente setning „Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“ – (Det man ikke kan tale om, må man tie om). VI kan relativt trygt tale om kunst-tekniske forhold, bildekomposisjon og motiver (vel å merke til den som forstår slikt) – men det står igjen vesentlige områder man kanskje ikke bør prøve å formulere i ord.

Men man kan kanskje tale om ekvivalenter i fotografen Alfred Stieglitz’ (1864-1946) forstand – noe som ikke erstatter, men supplerer noe annet. Og jeg mener å oppfatte en ekvivalent til dette bildet i Johannes Brahms’ (1833-1897) fjerde symfoni i e-moll op. 98 fra 1884, spesielt annen og fjerde sats.

ANNONSE

hr-Sinfonieorchester Frankfurt spiller, dirigent er Andrés Orozco-Estrada, i et konsertopptak fra 2017.
ANNONSE

Læs også

Sommeraften (1889) -
Aften (1888) -
Livets dans (1899-1900) -
Gademusikanter (1913) -
Natt i Nice (1891) -
Madonna med brosjen (1903) -