Nyt

 

Den 11. december 2019 anholdt PET ved en landsdækkende koordineret aktion tyve personer på syv adresser, og her halvandet år senere er to 26-årige mænd så endelig tiltalt for forsøg på terrorisme. PET skyder ganske givet med spredhagl, men det har nok også betydning, at det er næsten umuligt at få indblik i lukkede islamiske subkulturer. Fra Anklagemyndigheden – To mænd tiltalt for at planlægge terrorangreb.

“Anklagemyndigheden har tiltalt to mænd for forsøg på terrorisme. Efter anklagemyndighedens opfattelse købte de to mænd i december 2019 pistoler og ammunition, som skulle bruges ved et eller flere terrorangreb et ukendt sted i Danmark eller i udlandet.

Justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om at rejse tiltale for forsøg på terrorisme mod to 26-årige mænd fra Københavnsområdet.

De to mænd er tiltalt for forsøg på terrorisme efter straffelovens § 114, jf. § 21. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de to mænd planlagde at udføre et eller flere terrorangreb i Danmark eller i udlandet og i december 2019 til det formål købte to pistoler, to lyddæmpere, seks magasiner og 750 patroner. De blev herefter anholdt.

Lise-Lotte Nilas, statsadvokat i København, oplyser:

‘Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de to mænd planlagde et eller flere terrorangreb, der mislykkedes, da de blev anholdt umiddelbart efter, at de havde købt våben og ammunition. Våbenkøbet viser, at de to mænd var langt i deres planlægning og havde viljen til at udføre et eller flere angreb,’ siger Lise-Lotte Nilas.”

“I samme sag blev fire andre personer anholdt. Anklagemyndigheden har ikke fundet grundlag for at rejse tiltale mod disse fire personer, hvorfor påtalen mod disse er opgivet.”

ANNONSE