Kopierede/fra hoften

Med sit nye initiativ «The Gender Diversity Pledge» vil Dansk Industri få medlemsvirksomhederne til at forpligte sig til at arbejde for en 40 procent andel af kvinder i forretningslivet. Dårlig idé, mener kritiker.

Dansk Industri tilsvarer  Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge, og er en interesseorganisation for danske virksomheder.

Daniel Pinderup er en dansk redaktør og samfundsdebattør, som sidder i det danske  Manderådet. Han er ikke begejstret for at woke-kulturen indtager dansk næringsliv. Det er både principielt og økonomisk en dårlig idé, skriver Pinderup i Kontrast.

Blandt 16 umiddelbart helt fantastisk klingende principper i Dansk Industris nye initiativ, finder du blandt ord som ’inklusion’ og ’diversitet’ også ’specifikke måltal’ på gennemsnitligt 40% kvinder med særligt fokus på ledelse. Når man fordeler efter køn på dén måde, kan det kun være, fordi man ser en ligelig fordeling som naturlig og retfærdig i alle fag.

Eller rettere, indenfor ledelse. Hvorvidt Dansk Industri nogensinde vil foreslå lignende for eksempelvis brolæggere eller dørmænd, er særdeles tvivlsomt.

Dansk Industri gør på denne måde køn til en kvalifikation, særlig indenfor fag som kvinder statistisk set har mindre interesse for end mænd. Eksempler på dette ser vi også i Norge, hvor den evige debat om kvinner i tech nylig er blusset op igen. Også i Norge messes der ustandseligt om kvindeandele, men kun i attraktive fag og positioner.

ANNONSE

Som Giolla-, Schmitt-, Falk-, Costa- og McCrae-studierne uafhængigt har vist, har mænd og kvinder statistisk set forskellige interesser. Det benævnes eksotisk ”kønsparadokset”, ’The Gender Paradox’, men er ikke mere kontroversielt eller paradoksalt end at sige, at der sandsynligvis er biologiske forskelle på mænd og kvinder.

Woke bekymrer sig selvsagt ikke om fakta. Derfor kører Dansk Industri på og følger efter de amerikanske selskaber. Men i USA er der nu en voksende modstand mod fænomenet.

Firmaet Basecamp har for eksempel forbudt sine ansatte at bruge arbejdstiden på ”sociale uretfærdigheder”. Cirka en tredjedel af de ansatte har forladt firmaet, som har opnået bred støtte for sit opgør med woke-bevægelsen.

I tillæg har den uafhængige non profit-gruppe Consumers’ Research nylig lanceret en kampagne som går til angreb på de værste af disse woke- virksomheder, som Coca Cola, Nike og American Airlines.
Måske er dette begyndelsen på enden på woke-kulturen i det private næringsliv. Så er det mærkeligt, at Dansk Industri hopper på den døende bølge i 11. time, mener Pinderup.

”Get woke, go broke”

Flere store selskaber har måttet betale dyrt for sin trang til at opdrage sine kunder. Mest kendt er måske Gillette. Der dykkede omsætningen efter en række reklamekampagner som blandt andet viste hvordan en mand lærte sin datter at barbere skægget. I en anden reklame fornærmede Gillette næsten alle sine kunder ved at fokusere på toxic masculinity. (”giftig maskulinitet”)

Det private erhvervsliv løber en stor risiko ved at blande forretningsvirksomhed sammen med social retfærdighed, skriver Wall Street Journal (WSJ) på lederplads 19. maj.

Tendensen til at gå ”woke” i erhvervslivet er ikke sund for det frie marked. Virksomhedsledere risikerer at underminere støtten til deres eksistens og til erhvervslivets konstitutionelle rettigheder, hvilket afspejler den anti- erhvervslivsstemning, der dominerer venstrefløjen.

Virksomhedsledere kan aldrig købe nok tilgivelse fra venstrefløjen, så længe de sigter mod profit. Fremmedgørelse af højrefløjen efterlader dem venneløse. Vi advarede virksomhedslederne om, at dette ville ske, hvis de blev ”woke”, og nu er det sket. 

Læser ledelsen i Dansk Industri ikke Wall Street Journal?

IKEA Danmark lagde for nylig en video op, som viser et grelt eksempel hvor hvordan woke reklamer kan udarte sig.

Jeg tror IKEA tager skammelig fejl. Dette er ikke en verden hvor «alle kan føle sig hjemme».
ANNONSE