Nyt

Århus Lystbådehavn; Foto: Maps

Der er problemer med AEH’ere i det her område hvert år i denne tid, men når man skimmer debatten, så kan man godt få det indtryk, at sejlerne har fået lige akkurat hvad flertallet har stemt på. Man skal ikke generalisere om ‘ungdommen’, artiklen har ’skjulte dagsordener’ og er udtryk for ‘fremmedhad’, flere er imod indhegning, da det blot flytter problemet til andre områder. Vi må ‘gå i dialog’, så vi kan få ‘fredelig sameksistens på havnen med gensidig respekt’. Tilsæt selv fuglefløjt. På visse punkter lever vi stadig i 90’erne. Fra Minbaad.dk – Unge løsner fortøjninger på syv både i Aarhus Lystbådehavn – sejlerne er rasende.

“I nat var den helt gal på bro 11. Min kone og jeg overnattede i vores båd. Kl. 03.20 blev jeg vækket ved, at der var larm på broen. Jeg så, at der gik tre unge mennesker på nabobåden, en X-362. I alt var der syv-otte unge. Inden jeg nåede at få tøj på, havde de løsnet fortøjningerne til seks både længere inde af broen, der nu lå uden for-fortøjninger. … De unge var tydeligvis af anden etnisk herkomst. Under triumferende råb samlede de sig i to mindre biler på parkeringspladsen. …

Chikanen rammer ikke kun havnens både. Også sejlerne selv er udfordrede og mener, at deres tidligere fristed har skiftet karakter:

– Vi bliver helt sikkert nødt til at gøre noget ved det, da ingen kan leve med denne fuldstændig manglende respekt for andres ejendom og værdier og den utryghed, der er ved at være, når man færdes på havnen. Det fristed, det var tidligere, ser desværre ud til at være væk, hvilket ikke på nogen måde er rimeligt.”

“Hvad er der gjort af forsøg for at indgå en dialog med ‘ungdommen’. Det er helt uaceptabelt at der forekommer hærværk på havnen men måske er hegn og restriktioner ikke en holdbar løsning. Det vil bare eksportere problemet til nogen der ikke har hegn og lås. Det må være muligt at få en fredelig sameksistens på havnen med gensidig respekt…” (Claus Pedersen, Facebook, 19. maj 2021)

ANNONSE