Kopierede/fra hoften

Jeg troede ikke CBS var inficeret af wokeismen, men ingen er bedre til at ensrette end universiteterne. Ingen slipper fri, ikke engang en IT-professor, der startede på universitetet da Jens Otto Krag var statsminister. CBS-professor emeritus Niels Bjørn-Andersen kommenterer i Berlingske – Hvorfor kalder vi Erna Solberg en nordmand? Alle bør bidrage til et mere kønsneutralt sprogbrug (kræver login).

“Debatten om sexisme drejer sig stort set altid om åbenbare og stærkt indgribende hændelser som voldtægt, seksuel chikane, manglende forfremmelse eller manglende repræsentation af kvinder i ledelser/bestyrelser. Men meget af dette er en konsekvens af den kultur, der gennemsyrer samfundet, og hvor vi næsten alle begår sexisme dag ud og dag ind.

For at ændre det, skal vi starte fra bunden med vores sprog. Vi bliver nødt til at undlade kønsdiskriminering i dagligdags tale. Det, vi siger, påvirker, hvorledes vi tænker og handler.

i langt de flestes tilfælde anvendes ‘mand’ som synonym med menneske, for eksempel embedsmand, formand, hædersmand eller lægmand. Denne anvendelse af ‘mand’, når vi mener menneske, bør vi undlade. Det er sexistisk.

Helt grotesk bliver det, når vi omtaler det norske og det franske kvindelandshold som henholdsvis nordmænd og franskmænd. … Der er heller ingen grund til at omtale den norske statsminister Erna Solberg som nordmand. Hun er vel blot norsk? … Tilføjelsen ‘mand’ er er et levn fra en mandsdomineret, patriarkalsk kultur. Nu må vi altså se at komme videre.

Det er fint at tilføje ‘-mand’ eller ‘-kvinde’, hvis vi kender kønnet. Men såfremt kønnet ikke er åbenlyst, så bør vi i omtale benytte en kønsneutral betegnelse. …

Svenskerne optog det kønsneutrale ‘hen’ i ‘Svenska Akademiens Ordlista’ i 2015, men jeg er usikker på, i hvilken udstrækning det dags dato er slået an. Det kræver nok en generation. Derfor må vi hellere komme i gang nu.”

ANNONSE