Kopierede/fra hoften

Massageannoncerne forsvinder fra Ekstra Bladet med chefredaktør Poul Madsen, og det var et enigt panel der fredag debatterede emnet i Go’ Morgen DK på TV2. ASH, der ofte har gode pointer, mente avisen også skulle droppe ‘Side 9’-pigen og ‘Nationen’. Folk der ville bruge det sprog, må gøre det på Facebook, lød argumentationen. ASH er selv mag.art. i litteraturvidenskab, filosofi og idehistorie fra Aarhus Universitet.

Facebook censurerer i stor stil, og det halv-totalitære er lige under overfladen. Fredag fik 30-årige Nanna Skov Høpfner to år i fængsel ved Københavns Byret, for det der ud fra det fremlagte kan opsummeres som ‘tvetydig tale og aktivistisk tilstedeværelse’. Et retssamfund handler om proportionalitet. Hvis AFA’er fik årelange straffe for organiseret hærværk og voldsudøvelse, så kan man diskutere om fængselsstraf var rimelig, men vi lever i et virkelighed hvor et trafikdrab takseres til 30 dages fængsel. Talen i sig selv retfærdiggør ikke fængselsstraf, og to års fængsel kræver mere end bløde formuleringer om illegal aktivistisk adfærd.

‘En skamplet i dansk retshistorie’, skriver juristen Nima Zamani i Ekstra Bladet, og det blev så dagen, hvor jeg er mere enig med Zamani end Vermund. Casper Udemark satte mine tanker på skrift.

ANNONSE

“Mange danskere tror at totalitære lande er 100 % korrupte, politiet holder landet i et jerngreb, og at domstole ikke fungerer på nogen pålidelig måde overhovedet. Men sådan er det ikke. Det er langt mere banalt. I totalitære samfund kan domstolene fungere helt normalt i dagligdags sager. Men når sagen er politisk, er de styrede. Eller oftere går dommer og anklager regimets ærinde, uden at nogen fra regeringen har ringet og givet instrukser. Det sker helt automatisk. Man underordner sig bare magthaverne, bliver nidkær. Sådan er embedsmænd og bedsteborgere i alle lande, totalitært eller ej. Og der findes selvfølgelig mellemformer mellem det frie og det totalitære. Det mest brugte instrument i totalitære lande er ikke falske domme, falske beviser eller præparerede vidner, men en skæv anvendelse af loven. Man bruger højeste strafferamme eller en absurd paragraf, selv om handlingen er en bagatel. Eller man overvåger, ransager og forfølger en person i længere tid for at finde “noget” på vedkommende.” (Casper Udemark, Facebook, 12. marts 2021)

Nanna Skov Høpfner blev dømt efter fire paragraffer. Læs det hele hos Københavns Byret – Dom i sag om deltager i demonstration.

“‘Efter en samlet vurdering af bevisførelsen i sagen, herunder tiltaltes forklaring, vidneforklaringerne, de afspillede videooptagelser og de dokumenterede bilag, finder retten det bevist, at tiltalte den 9. januar 2021 i tidsrummet mellem ca. kl. 18.00 og kl. 21.00 på forskellige adresser i København deltog i en demonstration med baggrund i eller sammenhæng med Covid-19-epidemien i Danmark, og at hun i den forbindelse har udtalt og handlet som nedenfor anført.

Det findes således bevist, at tiltalte ca. kl. 18.30 fra et podium foran omkring 400 demonstranter på Rådhuspladsen over en højtaler blandt andet udtalte ‘Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her?’, ‘Vi er her. Vi er vrede, og vi er trætte, og vi er ved at blive sindssyge’, ‘Er der ingen, der lytter på os? Der er ingen, der lytter til os venner. Så hvad gør vi? Vi får dem til at lytte, og hvordan gør vi det. Det må tiden vise’ og ‘Er I med? Er vi færdige med at acceptere det lort? Så lad os smadre det, venner! Folkestyre okay?’ samt ‘Folket ind i Folketinget. Smadr det system. Tak skal I have. Fuck systemet. Fuck Mette. Fuck Poli. Fuck det hele mand. Tak’, hvorved hun medvirkede til, at der under og efter hendes tale blev antændt romerlys, kanonslag og affyret fyrværkeri mod Københavns Rådhus.

Endvidere findes det bevist, at tiltalte kort tid efter talen deltog i grov forstyrrelse af den offentlige orden på blandt andet Rådhuspladsen, H.C. Andersens Boulevard og Blegdamsvej, idet hun flere gange gik forrest i demonstrationen og ved sin tilstedeværelse, tilråb, herunder ved brug af megafon, og adfærd, sammenholdt med hendes tidligere tale, deltog i og tilskyndede andre til overfald med kast af genstande, herunder kanonslag, fyrværkeri, dåser og sten, mod de tilstedeværende polititjenestemænd, hvorved flere af dem kom til skade, og ikke under 16 polititjenestemænd blev ramt af genstande.

Det findes ligeledes bevist, at tiltalte undlod at efterkomme øvrighedens lovligt forkyndte påbud til mængden om at skilles og tilskyndede andre til ny grov forstyrrelse af den offentlige orden og voldelige adfærd af den ovenfor nævnte beskaffenhed, idet hun under afspilning af politiets opløbs-formular på H.C. Andersens Boulevard ca. kl. 19.35 i en megafon udtalte ‘frihed for Danmark, vi har fået nok’, ‘op i røven med dronningen’ samt ‘få lidt gang i den tromme der mand’, ligesom tiltalte deltog i opløbet, herunder ved krydset Blegdamsvej / Tagensvej ca. kl. 20.50, hvor der ligeledes skete kast af genstande mod politiet, frem til opløbet blev opløst ca. kl. 21.00.”

ANNONSE