Kunstbilde

Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Olje på lerret, 130,5 x 215 cm, Statens Museum for Kunst, København.

SMKs fulle titel er: Kirkefærd i Dalarne i Sverige. Til Leksands Sognekirke i Dalarne kommer Folket i deres store Kirkebaade over Siljan-Søen om Søndagen til Gudstjeneste

Fra og med middelalderen hadde Sverige kyrkogångsplikt, som ble opprettholdt ved reformasjonen i 1536. Bøter ventet den som måtte utebli. Dessuten hadde man som kjent den gang ikke særlig mange massemedia til rådighet, så offentlige kunngjøringer m.m. ble utlyst i forbindelse med gudstjenestene. Kyrkogångsplikten ble opphevet i 1809. Men ut fra Marstrands bilde ser det ut til at man fortsatt gjerne møtte frivillig opp – og ved siden av den åndelige næring man måtte få i kirken, kunne man også treffe slekt og venner.

Som kjent var Wilhelm Marstrand spesielt opptatt av italienske motiver, men han har også en del motiver fra både Norge, og som her Sverige. Her ser vi kirkefolk på vei til Leksands kyrka ved innsjøen Siljan i Dalarna.

Kirkebåtene på Siljan og annetsteds er en historie for seg, og de var i bruk helt til begynnelsen av 1900-tallet.

Vi avrunder med to av Bengt Granstams arrangementer av fäbodpsalmer (religiøse folketoner) fra området rundt Siljan, spilt av Bengt Idenstam på den stora orgeln i Hedvig Eleonoras kyrka i Stockholm.

ANNONSE


ANNONSE

Læs også

Læs også