Nyt

Rasmus Paludan fra Stram Kurs skriver på sin Facebookprofil om drabsforsøget grundlovsdag 5. juni 2020, hvor palæstinenseren Noureddine Mahmoud Abdul Aziz ifølge anklageskriftet havde til hensigt at dræbe Rasmus Paludan med en kniv. Rasmus Paludan undrer sig over, at de to anklagede i sagen (den anden anklagede er palæstinenseren Alaa Mohamad) ikke er anklaget for terror, men for henholdsvis drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg (Alaa Mohamad). Rasmus Paludan skriver:

“Det er meget svært at se, hvorfor drabsforsøg på en dansk partileder til en offentligt demonstration ikke skulle være terrrorisme!

Straffeloven § 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:

1) Manddrab efter § 237.
2) Grov vold efter § 245 eller § 246.
3) Frihedsberøvelse efter § 261.
4) Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v. efter § 193, stk. 1, eller groft hærværk efter § 291, stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab.
5) Kapring af transportmidler efter § 183 a.
6) Overtrædelser af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder efter § 192 a.
7) Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1.
8) Besiddelse eller anvendelse m.v. af radioaktive stoffer efter § 192 b.
Stk. 2. På samme måde straffes den, som med det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben eller eksplosivstoffer.
Stk. 3. Endvidere straffes på samme måde den, der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.”

ANNONSE

Noureddine Aziz, der er anklaget for drabsforsøg på Rasmus Paludan, er et kendt ansigt i Gellerup.

Alaa Mohamad, der er anklaget for medvirken til drabsforsøg på Rasmus Paludan, blev i 2009 præsenteret som rollemodel i mediet Gellerup.nu.

Mens terrorparagraffen ikke er bragt i spil i forbindelse med den kommende retssag. Er straffelovens § 81 nr. 7 taget i brug. Den handler om, at straffen skal skærpes, når ’gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat’.

Anklagemyndigheden mener altså, at der var et politisk motiv til drabsforsøget på Rasmus Paludan.

Retssagen mod Noureddine Mahmoud Abdul Aziz og Alaa Mohamad begynder 8. januar 2021 og ventes at vare i fire dage.

Se også Anklageskrift: Arabisk rollemodel udpegede Rasmus Paludan som mål inden drabsforsøg i Aarhus

 

 

 

ANNONSE