Kunstbilde

Sergej Mikhajlovitsj Prokudin-Gorskij (1863-1944)
Digital restaurering, fra tre separasjonsnegativer, Library of Congress, Washington DC. Restaurasjonen er utført av V. Ratnikov.

Enkelt sagt var Prokudin-Gorskij oppfinner av en fargefotografisk metode der motivet ble fotografert på svart-hvitt-materiale gjennom rødt, grønt og blått filter, og senere projisert eller kopiert sammen med de respektive farger.

Av tsaren fikk Prokudin-Gorskij i oppdrag å ta fargefotografier fra hele det russiske imperiet. og han fikk stilt en jernbanevogn med mørkerom til disposisjon. Fotograferingen ble utført fra 1909 til 1915.

Bildet er tatt ved landsbyen Paltoga i Vologda-området i det sentrale Russland. Man kan kjenne igjen flere planter i bildet, foruten de blå kornblomster, som har det latinske artsnavn Centaurea cyanus (russisk Василёк синий – Vasiljok sinij) også pengeurt (Thlaspi arvense), og hva som kan være prestekrager (Leucanthemum vulgare).

ANNONSE

I 1918 forlot Prokudin-Gorskij Russland, og slo seg ned i Paris, der han drev et fotografisk atelier, og døde like etter befrielsen. Hans bevarte negativer finnes nå i Library of Congress, Washington DC.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også