Nyt

En dansk kvinde, der har flere års erfaring som vikar på københavnske plejehjem, fortæller nu om åbenlyse plejesvigt af ældre borgere i de kommunale institutioner.

Der viser sig, at Københavns Kommune rekrutterer personale med flygtningebaggrund, der angiveligt ikke har evnerne til at passe plejekrævende ældre mennesker.

“Jeg har været på vagt en weekend i en afdeling med 39 beboere og syv vikarer, hvor jeg var den eneste, der kunne dansk,” lyder den rystende beretning.

Den danske plejehjemsvikar er akademisk uddannet som farmaceut og var ansat i Københavns Kommune mellem 2015 og 2018. Som farmaceut har man en særlig indsigt i medicinering og omsorg til ældre beboere.

Det kan have store sygdomsmæssige konsekvenser, hvis en plejehjemsansat ikke kan læse dansk eller forstå den ældres sprog, når der eksempelvis skal fordeles medicin:

“De mennesker (plejere med indvandrerbaggrund, red.) har så ansvaret for de ældres medicin … på et sprog som de færreste demente eller dårligt hørende forstår,” lyder det fra den farmaceutuddannede plejehjemsvikar.

Whistlebloweren, der udpeger Københavns Kommunes plejesvigt, har været tilknyttet et plejehjem i Københavns Nordvestkvarter. Her er der en særlig stor koncentration af migranter med ikke-vestlig baggrund.

Da social- og sundhedsuddannelser er blevet populære blandt ikke-vestlige indvandrere de senere år, ender mange udlændinge i plejejobs i deres egne nærområder. Derfor ses et voksende antal ikke-vestlige ansatte på Hovedstadsområdets plejehjem.

ANNONSE

Dette er et rystende indblik i den kommunale plejesektor i København.

En veluddannet dansk sundhedsansat har haft ansvaret for 39 plejehjemsbeboere i fællesskab med ikke-vestlige kollegaer.

Den danske plejehjemsansatte var den eneste af de vagtsatte medarbejdere, der beherskede det danske sprog.

Velkommen til ældreplejen i Danmark.

ANNONSE