Kunstbilde

Håndkolorert stålstikk, 13,7 x 18,9 cm, Leo Baeck Institute, New York, etter tegning av Ludwig Rohbock (1824-1893), stukket av Georg Michael Kurz (1815-1883) og trykket og utgitt av G. G. Lange i Darmstadt.

Denne synagogen ble innviet i 1839, og arkitekten var Albrecht Rosengarten (1809-1893). Kassel-synagogen har inspirert flere senere  europeiske synagoger,  (Den tysk-språklige Wiki-artikkelen har mere informasjon enn den svært kortfattede engelske).

Den fikk stå i fred inntil Kristallnacht 9.-10. november 1938, da den ble sterkt skadet. Restene ble revet den 11. november – 20-årsdagen for våpenstillstanden i første verdenskrig.

ANNONSE

Læs også

Læs også