Nyt

Angreb på jødis-udseende mand på åben gade i Berlin.

Tysklands dommerforbund er bekymret over stigende jødehad og roser et nyt lovforslag mod højreekstremisme. Tysk politis definition af højreekstremisme er imidlertid så vag at den let kan skjule muslimsk antisemitisme.

Norske Ritzau, NTB  formidler en melding fra Deutsche Presse-Agentur (DPA) om at det tyske dommerforbund DRB er bekymret for stigende registreret hadkriminalitet mod jøder – rundt regnet 2000 antisemitiske forbrydelser i 2019, 13 procent mere end i 2018.

– Det nye lovforslag mod had og højreekstremisme er det rigtige svar fra staten i lyset af et stigende antal antijødiske forbrydelser og højreekstremistisk tilskyndelse til had, siger DRBs direktør Sven Rebehn til Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Med tanke på at Tyskland har importeret kolossale mængder antisemitisme, særlig siden 2015, ser man uundgåeligt for sig at en del af stigningen i jødehadet skyldes mere muslimsk antisemitisme.

Men meldingen er vag med hensyn til hvordan det ideologisk motiverede had fordeler sig mellem det yderste højre, yderste venstre, islam og andet.

Ifølge avisen Bild steg antallet af politisk motiverede lovbrud totalt set med 14,2 procent i fjor. Myndighederne registrerede mindst 41.000 sådanne angreb. Over halvparten knyttes til landets højreekstremistiske miljø.

Resten skal altså åbenbart ikke specificeres.

Men hvad omfatter egentlig begrebet «højreekstremistisk miljø»?

I henhold til en definition på højreekstremisme, som er offentliggjort af det føderale tyske kriminalpoliti Bundeskriminalamt (BKA), er det væsentligste træk ved en «højreorienteret» ideologi forudsætningen om en ulighed eller manglende ligeværdighed mellem mennesker.

ANNONSE

Denne definition er så vid og så vag, at det ikke er vanskeligt at putte muslimsk antisemitisme ind i den ved behov, eller for den del hele islam som sådan, hvor «vantro» helt klart anses som mindre værd.

Der er al mulig grund til at mistænke at sådanne statistiske tricks kan tages i brug til mørklægningsformål. Det ville ikke være første gang for tyske offentlige myndigheders vedkommende.

Så derfor rejses spørgsmålet: Er den muslimske antisemitisme også højreekstrem?

 

ANNONSE