Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Etsning og koldnål på papir, 41,1 x 31,2 cm, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa.

Jomfru Maria omtales direkte i de fire kanoniske evangelier, og nevnes dessuten i begynnelsen av Apostlenes gjerninger – foruten i en del apokryfer.

Legendene om hennes bortgang og himmelfart er av senere dato, og det er disputert hvor vidt det skjedde i Efesos eller Jerusalem.

St. Juvenal, biskop av Jerusalem, skal ved konsilet i Chalcedon (451), ha fortalt den øst-romerske keiser Marcian og keiserinne Pulcheria at han dessverre ikke kunne utlevere Marias jordiske levninger. Hun døde i nærvær av alle apostlene og ble gravlagt, men da graven etter anmodning av St. Thomas ble åpnet, var den tom, og apostlene konkluderte med at hun var tatt opp til himmelen.

ANNONSE

Læs også

Læs også