Kommentar

Douglas Murray kalder sig ikke “nationalist,” men patriot i Orwellsk forstand. Ligesom undertegnede i øvrigt. I dag kan man høre Delingpod 56: Douglas Murray.

God, honor, country. Ronald Reagan, Pope John Paul II and the freedom of Nations

Fra Trump i USA til de nationalpopulistiske partier i Europa er de politiske bevægelser som slutter op om nationalstaten, i fremgang over hele den vestlige verden. I medierne bliver bevægelsene normalt forsøgt dæmoniseret med brug af betegnelser som «højreekstrem» eller «fremmedfjendtlig». Medierne er lykkedes med at få folk flest til at acceptere disse betegnelser. Det er måske fordi Vestens nye nationalistske bevægelser har manglet et eget sammenhængende vokabular for at kunne tage effektivt til genmæle.

En nationalkonservativ konference som blev holdt i Rom 3.–4. februar, tager sigte på at rette op på disse forhold. Titlen på konferencen, organiseret af den nystiftede Edmund Burke Foundation, var noget uhåndterlig, men pegede på budskapet: «God, honor, country. Ronald Reagan, Pope John Paul II and the freedom of Nations».

Arrangørerne ser ud til at have som mål at udarbejde en slags skitse til en ny og bred, nationalkonservativ bevægelse i Vesten. Alle talerne vil derfor også blive lagt ud på YouTube over tid. Konferencen blev holdt i en sal fuld av klassiske motiver i det historiske Grand Hotel Plaza, som ligger i en sidegade til den kendte Via del Corso i den evige by.

ANNONSE

Karismatiske Marion Maréchal

Cirka 200 deltagere mødte frem på Rom-konferencen, som følger i fodsporene af en tidligere konference som fandt sted i Washington D.C. i juli i fjor. De fremmødte kunne lytte til tænkere og forfattere som den politiske filosof Yoram Hazony, advokaten Chris Demuth og bestsellerforfatteren Douglas Murray. Også nationalpopulister fra en række europæiske lande deltog, blandt andre Ungarns statsminister Viktor Orbán, Daniel Kawczynski fra Det konservative parti i Storbritanien og Mattias Karlsson fra Sverigedemokraterne. Den mest karismatiske taler under konferencen var Marion Maréchal, niece til Marine Le Pen fra Rassemblement National i Frankrig.

Yoram Hazony, en ortodoks jøde fra Israel, er en af nøglefigurene i den nye nationalkonservative bevægelse. Hans bog «The virtue of nationalism», som udkom i 2018, blev kåret til årets konservative bog i USA. Helt i strid vanlige anskuelser argumenterer han for at den rigtige politiske respons på anden verdenskrig og Holocaust ikke burde have vært en europæisk union og et forsøg på at udvande de nationale identiteter.

EU’s “Reich”

Tvært imod, siger han: Kun en stærk nationalstat kan garantere borgernes sikkerhed. Et konkret eksempel: I dag står en stærkt bevæbnet israelsk nationalstat som garant for jødernes sikkerhed. I hans øjne har EU udviklet sig til noget som mere og mere ligner et imperium. Eller som Hitler selv kaldte det: et «Reich». Brexit og øgende euroskepticisme blandt EU-borgere fra Italien til Spanien viser at mange nu tænker i de samme baner.

Mistilliden til EU er i opsving, ikke mindst fordi stadig flere indser at organisationen for længst har forvandlet sig fra et legalt, handelsrettet samarbejdsprojekt til et transnationalt, progressivt projekt. Transnationalt i den forstand at undergraving av nationalt selvstyre og identitet er del av dagsordenen. Progressivt i den forstand at utopiske identitets- og miljøpolitiske sager i tiltagende grad dominerer dagsordenen.

Talerne på konferencen var utvedtydigt skeptiske over for den nye radikalisme i EU og Europa mere generelt, og bekymret for det halvfordøjede menneskebillede som går hånd i hånd med denne tænkning, nemlig billedet af et atomiseret og frit flydende, autonomt individ, uden national tilknytning eller loyalitet.

Eurosedlernes rodløshed

Thierry Baudet, leder af partiet Forum for Demokrati, som blev størst under provinsvalgene i Holland i marts 2019, beskrev i sit indlæg hvordan eurosedlernes design symboliserer denne rodløshed. På den ene side har sedlerne et billede af en ikke-eksisterende bro, på den anden side af en port eller en dør, også grebet ud af luften. Langt fra nogen inspirerende symbolik er de snarere symptomatiske for «en fornægtelse af ideen om et hjem», fastslog han.

«Hukommelse versus amnesi» var ordene Marion Maréchal brugte for at beskrive det samme. EUs politik har ført til “udenforskab” for middelklassen i Frankrig. Hver anden dag begår en bonde selvmord, overvældet af ekstremkapitalistiske kræfter, og hver uge marcherer de gule veste, Frankrigs svar på Brexiteers i gaderne, uden at blive lyttet til. Frankrig er desuden blevet et «baglokale for salafister» med «150 no-go zones».

Islamiseringen af Vesteuropa

Hvor går vejen fremover? “Når Vesteuropa om 20 år vil være endnu stærkere præget af islam, ser jeg for mig endnu større vanskeligheder med øst-vestsamarbejdet i Europa, ” sagde Viktor Orbán. En rungende advarsel på en konference som alligevel var fuld af optimisme, ikke mindst takket være Brexit, som endelig fandt sted ugen i forvejen.

Den enstemmige skepsis til globalismen som kunne iagttages under Rom-konferencen, står i skarp kontrast til mediernes omfavnelse af den. På første konferencedag i Rom kunne man læse følgende fra New York Times-skribenten Roger Cohen:

«Brexit føles som slutningen på et håb, en moralsk kollaps, en selvamputation». Fattigere materielt men mest af alt «fattigere i sin indskrumpede sjeæl, skilt fra sit nabolag, mindre, uvenlig, mere alene, ikke længere en hovedperson i det store efterkrigstidsmirakel – Europas rejse mod grænsefri fred og union».

Det er værd at minde om at disse ord bliver brugt om en beslutning som blev taget efter en demokratisk folkeafstemning. Hvis der overhovedet fandtes tvivl: Nationalister og globalister står foran en kamp som vil blive udkæmpet til det sidste.

Konferencens nationalistiske ånd kan godt sammenfattes med Marion Maréchals inderlige ord om Notre Dame:

«Hun står der med alt det væsentlige bevaret, men åben mod elementerne. Det vælger jeg at se som et løfte om ting som vil komme. At fundamentet vil blive forbundet med et nyt tag, og at disse tilsammen kan beskytte os».

NatCon 2020: Populist EU Leaders Convene in Rome: Victor Orban, Marion Marechal, Thierry Baudet, Petr Bystron, Douglas Murray, etc – Breaking the Left’s Soft Totalitarianism.

Yoram Hazony: On the Rebirth of Nationalism in Europe

 

Øivind Horn, fordansket af Snaphanen

ANNONSE