Kunstbilde

Litografi etter tegning av Adolph Tidemand, trykket hos Wilhelm Severin i Düsseldorf, og publisert i første utgave av Norge fremstillet i Tegninger, utgitt av Christian Tønsberg i 1848.

Man regner at rundt 800 000 norske personer utvandret til Nord-Amerika i perioden 1820-1925. Den første store bølgen fant sted i 1866-73, altså noe senere enn Tidemands tegning. En artikkel om utvandringen finnes her.

ANNONSE

Læs også

Læs også