Kunstbilde

Caspar David Friedrich (1774-1840)
Olje på lerret, 49,5 x 70,5 cm, Kunsthalle Bremen.
Tysk titel: Felsenschlucht (Das Grab des Arminius) – Klippeslukt (Arminius’ grav).

Arminius (17 fvt.-21 evt.) var en germansk høvdingsønn av cheruskernes stamme, som i meget ung alder ble sendt til Roma som gissel. Der ble han utdannet som offiser, utmerket seg, og oppnådde både romersk borgerskap og rang av ridder. Men i all hemmelighet planla han et opprør mot romerne, og skapte en allianse som i september år 9 falt romerne i ryggen i Teutoburgerskogen. Tre romerske legioner ble utslettet, og den romerske ekspansjon nordover stoppet mer eller mindre for godt. Men de germanske ledere mente at Arminius ble for mektig – og sørget for å rydde ham av veien. Hvor han ble begravet er ikke kjent, selv om det avbildede sted i følge tradisjonen skulle være hans grav.

Arminius’ germanske navn nevnes ikke i noen av de tidligste kilder, men Martin Luther mente at det måtte ha vært Hermann. Og på tysk kalles han fortsatt Hermann der Befreier.

Det vi i dag vet om Arminius og slaget i Teutoburgerskogen stammer primært fra romerske historieskrivere, spesielt Tacitus’ Annales. Tacitus skrev også et verk om Germania, som kan leses i engelsk oversettelse her. Det er hevdet at Tacitus i dette verket er en av de første som lanserer idéen om The Noble Savage.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også