Kunstbilde

Jacob Munch (1776-1839)
Dekkfarger og blyant(?) på papir, 42,4 x 30,7 cm, Oslo Museum

Bymuséet omtaler motivet som Vår Frelsers kirke og Kirkeristen sett fra Lille Kirkebakke. Og dette kartet bekrefter det.

Munchs bilde har sannsynligvis tjent som forelegg for Otto Sindings (1842-1909) illustrasjon til Asbjørnsens En gammeldags Juleaften.

Etter bybrannen i 1858 ble området gjenoppbygget, og der gravkapellene sto, ble Brandvagten bygget, og basarene rundt, etter Stadtconducteur Grosch’ tegninger.

Og ironien er at i den gate som nå kalles Kirkeristen (på øst-siden), lå det ingen fe-rist. Men det lå én i det som nå er Dronningens gate, og i Karl Johans gate (den gang Kirkebakken) og muligens også foran selve inngangen til kirken.

ANNONSE