Tavle

Den svenske dissident og billedkunstner Dan Park indleder i dag afsoningen af fire måneders fængsel på grund af sin kunstneriske aktivitet. Dan Park er den første nordiske kunstner siden Wilhelm Freddie, der skal afsone en ubetinget fængselsstraf. Det er så anden gang for Parks vedkommende.

Danske sympatisører markerede utilfredshed med fængslingen af Park ved at hænge et banner op på Den Røde Plads i København med teksten Free Dan Park.

De fire måneders fængsel betyder, at Dan Park kommer til at fejre både jul og nytår i kachotten – eller nærmere betegnet Anstalten Mariefred.

Hvis du har lyst til at sende Dan Park et brev eller en pakke, mens han sidder indespærret, kan du sende det til følgende adresse:

Dan Park

Anstalten Mariefred

Bondängen, 647 23 Mariefred, Sverige

Se også
Anonym terrorist (Kristian fra Aarhus)

ANNONSE