Kopierede/fra hoften

Professor Kirsten Halsnæs kritiserer Bjørn Lomborgs pointer, men ikke det faktuelle. Hun er efter kommentaren at dømme mest af alt utilfreds over, at han besværliggør forskeraktivismen. Kronik af Lomborg i Berlingske – 70 pct.-klimamålet er dyrt og har lille klimaeffekt. Mest af alt er det selvoptaget godhed.

“Set udefra er den danske regerings mål om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030 omsvøbt af mange gode intentioner. Desværre mangler politikken både at oplyse om, hvor meget dette vil hjælpe, hvor meget det vil koste, og om pengene bliver godt brugt.

Hvis man bruger den tidligere regerings 2018 Energiaftale som basis, vil den nye regerings 70 pct. i 2030-løfte betyde en yderligere reduktion af Danmarks udledning på i alt 291 millioner ton CO₂ ækvivalenter fra 2020 til 2050. Dette gælder både, hvis man antager at begge regeringer ville være havnet på 80 pct. reduktion i 2050 (som lovet af EU), eller hvis begge regeringer ville havne på 100 pct. reduktion i 2050 (lidt luftigt lovet af dem begge).

Ifølge FNs klimapanel vil udledningen af ekstra 3.667 milliarder ton CO₂ lede til en temperaturstigning på mellem 0,8°C og 2,5°C, hvor forskning viser, at det mest sandsynlige tal er 1.65°C. Det betyder, at den totale reduktion fra den nye danske regerings løfter vil formindske den globale opvarmning i 2100 med mellem 0,00006°C og 0,0002°C med den mest sandsynlige reduktion på 0,00013°C. Reduktionen er altså på mellem en femtusindedel og en tyvetusindedel af en grad med det mest realistiske på lidt under en titusindedel af en grad om 80 år.

Den faktiske reduktion vil formentlig være endnu lavere. Som de økonomiske vismænd dokumenterer vil en dansk CO₂ reduktion i et vist omfang forøge udledningerne i udlandet.

Vores reduktion på en titusindedel grad svarer til at udskyde den globale opvarmning med 31 timer i slutningen af århundredet. Den globale temperatur, som vi derfor ville have forventet at se uden Danmarks ekstra indsats 1. januar 2100 kl. 12, vil derfor først indtræffe lige efter aftensmaden 2. januar 2100.. Om verden vil fejre denne bedrift må være en politisk vurdering..

Den ekstra klimaindsats betyder, at hver dansker vil over de næste 30 år være med til at udskyde global opvarmning med et hundreddels sekund i 2100. Dette vil koste hver dansker mindst 5,600 kroner i tabt velfærd hvert år over perioden eller 168,000 kroner i alt.”

ANNONSE