Nyt

Imam Abu Raad

Svensk lovgivning ligger langt efter terrorudviklingen og afstanden mellem lov og virkelighed er øgende.

Det samme kan man si om de andre nordiske land. De er heller ikke situationen moden. Men det der gør Sverige specielt er proportioinerne. Problemerne er af en størrelsesorden som utklasser nabolanderne.

I måndags konstaterade Säpo att de ”ser att ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer mottar offentliga medel genom statliga eller kommunala bidrag.”

Sverige har mistet den territorielle kontroll, det er hvad der handler om.

Det är också tydligt att regeringen inte svarar på frågan om varför de inte agerat för att stoppa utländsk finansiering av föreningar och samfund, trots att länder som Saudiarabien och Turkiet finansierar och kontrollerar moskéer i Sverige.

 

 

 

Andra länder har sett till att säkerhetshot utvisas

ANNONSE