Kommentar

Kyösti Tarvainen er ingeniør i teknisk fysik med speciale i matematiske modeller ved Alto Universitetet ved Helsingfors. Han viser, at der foregår en befolkningsudskiftning, og at nordboerne med sikkerhed vil komme i mindretal i deres lande. Læs hele den meget detaljerede artikel, hvoraf det også fremgår, at svenskerne er ved at skulle håbe på mirakler for at bestå som folk. Om modstanden mod at anerkende den åbenlyse befolkningsudskiftning, som bla. DR lider af og som Uhrskov også adresserede forleden, skriver han:

Orsaken till förnekelsen av detta faktum är helt klart ideologisk: förnekarna är anhängare till idén om mångkulturella samhällen. De vill därför inte erkänna att sanningen är att mångkulturalismen är en självdestruktiv ideologi. I de välmående västerländska länderna, kommer det alltid leda till att dessa till slut får en majoritet av muslimer, vilket innebär slutet för mångkulturalism, demokrati och mänskliga rättigheter, i enlighet med islamisk lära (jämför med de över 50 länder som har en muslimsk befolkningsmajoritet).

Sverige (eller Frankrike) kommer att vara de första västerländska länder som får en muslimsk majoritet

Det visade sig att situationen är i huvudsak den samma i dessa nordiska länder som i Finland: med den nuvarande invandringspolitiken kommer de här länderna att få en muslimsk majoritet med matematisk säkerhet.

Ursprungsbefolkningen

En omfattande redogörelse för den demografiska utvecklingen i de nordiska länderna har presenterats av Tarvainen (2018). Projektionerna som gjordes i den undersökningen är baserade på invandringen under 2012 – 2014, alltså före migrationskrisen år 2015. Här presenteras uppdaterade resultat (Tarvainen, 2019), som är baserade på invandringen under 2018. Figur 2 visar ursprungsbefolkningens andel.

Den muslimska befolkningen

Figur 3 (Tarvainen, 2019) beskriver andelen muslimer i de fyra nordiska länderna, med antagandet att invandringen fortsätter på samma nivå som år 2018.

Den snabba ökningen av muslimer i Sverige beror på det faktum att andelen muslimer i nettoinvandringen 2018 utgjorde 55 procent, men i Norge endast 25 procent, Danmark 15 procent och Finland 46 procent.

Man ser att islamiseringen av Finland, Norge och Danmark sker med ungefär samma hastighet som tidigare inträffade i Turkiet. Sverige (eller Frankrike) kommer att vara de första västerländska länder som får en muslimsk majoritet. KYÖSTI TARVAINEN: Del 1 – Om den katastrofala demografiska utvecklingen i de nordiska länderna – vad måste göras för att stoppa befolkningsutbytet.Se det hele

ANNONSE