Kunstbilde

Asta Nørregaard (1853-1933)
Olje på lerret, 80 x 56 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Asta Nørregaard fikk sin første utdannelse hos Knud Bergslien i Christiania, der også Harriet Backer var elev. Deretter reiste begge til Eilif Peterssen i München, og i 1879 – ett år senere enn Harriet Backer – finner vi henne i Paris, hvor de hadde de samme lærere. Hun ble nok noe sterkere påvirket av den franske stil enn Harriet Backer, spesielt av Jules Bastien-Lepage (1848-1884).

Fra slutten av 1870-tallet var hun en godt etablert portrettmaler, og fra ca. 1890 malte hun for det meste portretter etter bestilling, blant annet av kong Haakon VII (1920), nå i Oslo Museum.

I folketellingen for 1910 finner vi henne i Hansteens Gade 2 i Kristiania, der hennes malerkolleger Harriet Backer og Kitty Kielland også var oppført.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Godt gået – eller..?

Racisme på hjernen

Læs også