Tavle

Så ond er Pernille Vermund

Hvis det lykkes regeringen at få Folketinget til at hælde yderligere 200-300 millioner ud til uindbudte fremmede, der ikke kan eller vil arbejde, agter hun at aktivere Grundlovens paragraf 42. Det er den, der tillader 60 medlemmer af tinget at sende en lov til folkeafstemning.

Søren Espersen fra Dansk Folkeparti har allerede bekendtgjort, at det er han med på.

Nu må vi se, hvor mange flere borgerlige, der melder sig. De er alle sammen gået til valg på en stram udlændingepolitik, som vel må indebære, at man ikke gør det yderligere tillokkende at lade sig forsørge i Danmark.

Med sit nederdrægtige initiativ tvinger Vermund dem til at bekende kulør, så man ved, hvem man i hvert fald ikke skal stemme på næste gang.

Og så sagde de, at Nye Borgerlige skal have 90 mandater for at gøre ringeste forskel.

STOP udlændingelempelser: Lad folkets stemme høre!

af Pernille Vermund

Regeringen og venstrefløjen har bestemt sig for at øge udgifterne til offentlig forsørgelse af migranter på integrationsydelse.

Mellem 200 og 300 millioner kroner skal der udbetales til indvandrede familier og familier under kontanthjælpsloftet, der i stedet for at tage et arbejde og forsørge sig selv, bliver forsørget af de danske skatteydere.

ANNONSE

Det skal stoppes. Og det kan vi godt, hvis de fire partier i opposition står sammen, og danskerne bakker op.

Jeg annoncerede kort efter valget, at hvis regeringen lemper udlændingepolitikken, vil vi samle de nødvendige 60 underskrifter og sende lovene til folkeafstemning.

Det er Grundlovens paragraf 42, der giver os danskere mulighed for at forsvare os imod, at et flertal i Folketinget regerer hen over hovedet på et flertal i befolkningen.

60 underskrifter er nok
Vi er 79 medlemmer af Folketinget i oppositionen. 60 underskrifter skal vi bruge. Når Folketinget har vedtaget loven, har vi tre dage til at samle underskrifterne sammen og få forhindret at loven træder i kraft.

Loven skal så sendes til folkeafstemning. Hvis danskerne stemmer nej, er loven bortfaldet. Stemmer danskerne ja, gælder den.

Nye Borgerlige vil fremlægge lister til underskrift i Folketinget, og det er min klare forventning, at der blandt de 79 gode kolleger i opposition, kan findes 60 ansvarlige medlemmer, der vil lade ord følge af handling og stå vagt om udlændingepolitikken.

Bortset fra venstrefløjen og Det Radikale Venstre gik ALLE partier til valg i foråret på et løfte om ikke at lempe udlændingepolitikken.

De borgerlige partier lavede i 2018 en aftale om ikke at give flere penge til migranter, men tværtimod at skærpe reglerne for integrationsydelse fra januar 2020.

Den aftale vendes med venstrefløjens og regeringens aftale 180 grader på hovedet.

Et samlet borgerligt krav
Det vil i det perspektiv være helt uforståeligt, hvis Venstres, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances folketingsmedlemmer ikke vil medvirke til at fastholde en stram udlændingepolitik ved at skrive under og sikre, at danskerne får det sidste ord i den sag.

Udlændinge her i landet skal forsørge sig selv. Danmark skal ikke være socialkontor for migranter, der hverken tager danske værdier til sig eller bidrager til samfundet med arbejde og skat.

Det må og skal være et samlet borgerligt krav.

Dansk Folkepartis Søren Espersen har allerede meddelt mig, at han skriver under.

ANNONSE