Kunstbilde

Giotto di Bondone (c.1267–1337)
Freske i Scrovegni-kapellet, Padova.

Beretningen om bryllupet i Kana og vann-til-vin-miraklet finner vi i evangeliet etter Johannes, 2, 1-11 (DNB 1930)

Og på den tredje dag var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der; men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Og da det blev mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin. Jesus sa til henne: Hvad har jeg med dig å gjøre, kvinne? Min time er ennu ikke kommet. Hans mor sa til tjenerne: Hvad han sier eder, det skal I gjøre.

Nu stod der, efter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av sten, hvert på to eller tre anker. Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen. Så sa han til dem: Øs nu op og bær det til kjøkemesteren! Og de bar det til ham. Men da kjøkemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor den kom fra – men tjenerne som hadde øst vannet, de visste det – da kalte kjøkemesteren på brudgommen og sa til ham: Hver mann setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin til nu.

Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham.

DNB 1930s gjengivelse av Jesu ord i vers 4 kan disputeres. Textus receptus har

τι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα μου

ti emoi kai soi gunai oupó ikei i óra mou

Ord for ord hva for meg og for deg kvinne ikke ennå er kommende min time

Meningen gjengis kanskje bedre med Er det vårt problem, frue, min time er ennå ikke kommet.. DNB 1930s gjengivelse låter temmelig brysk, men det sies at grunnteksten ikke er direkte uhøflig på dette punkt.

Teksten har ingen opplysninger om hvem det var som trådte inn i ektestanden, eller hvem som var til stede ut over Jesus, hans (ikke navngitte) mor og hans disipler. Dette har ført til spekulasjoner, og en antydning av hva som kan ha inspirert Giotto kan vi lese her.

Slik det her er fremstilt, ser vi fra venstre mot høyre Jesus, brudgommen, en eldre mann med glorie, brudgommens mor, bruden. og Jesu mor. Det pekes på at brudgommen ligner svært på Giottos fremstillinger av apostel og evangelist Johannes, og bruden på Maria Magdalena. Den eldre mann med glorie kan være Josef eller Johannes Døperen, uten å si noe sikkert om det. Personene foran bordet er etter alt å dømme kjøkemesteren og andre tjenestefolk (som i den greske tekst omtales som diakonoi, ikke som douloi – slaver)

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også