Kunstbilde

Francis Frith (1822-1898)
Albuminkopi fra glassnegativ, 15,4 x 20,7 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

Francis Frith er særlig kjent for sine fotografier fra historiske steder i Midt-Østen, både i Egypt og ikke minst i Det hellige land.

Libanon-seder – Cedrus libani nevnes ofte i Det gamle testamente, og var åpenbart et ettertraktet og ikke minst holdbart byggemateriale, blant annet benyttet i kong Salomos tempel.

Det finnes fortsatt sedertrær i Libanon, men bestanden er sterkt redusert. Akkurat denne skogen ble forsøkt bevart fra 1876 – selveste dronning Victoria finansierte gjerdet rundt – omtrent 20 år etter at Frith tok sitt bilde.

ANNONSE

Læs også

Læs også