Nyt

Vi har skrevet om redaktør Mette Munk og hendes opslag på Valdemarsdag og hvor hun ikke flagede med Dannebrog, men vi erkender en fejl.

Vi skrev i det først indlæg, at:

Redaktør på DR flager med unionsflag og ikke Dannebrog på Valdemarsdag

 

I bunden af teksten er tilføjet et link som viser et F16-fly malet som Dannebrog. Det kan ikke ses om det er tilføjet senere.

Det er naturligvis forkert. Det kan man se og redigeringshistorikken viser det også. Det var først senere hun supperede sit billede af EU-flaget med et link til et F16-fly malet i Dannebrogsfarver.

Se også tidligere.

Inden Jens Rohde slettede sit “islam har intet med terroren at gøre” blev det redigeret flere gange

ANNONSE