Kommentar

Billedet af de fire ofre for terroren mod det jødiske supermarked i Paris 11. januar 2015: Yohan Cohen, Yoav Hattab, Phillippe Braham and Francois-Michel Saada. Komikeren Diedonne lavede et ordspil på Je suis Charlie og sa: “I dag føler jeg mig som Charlie Coulibaly.” Coulibaly er navnet på terroristen mod supermarkedet. Nu er de samme “humor” også kommet til Danmark. Jøderne forlader dette Europa. Det kaldes “the silent exodus”. 

Kasper Støvring er et venligt menneske. Måske er det derfor han undgår at tale grimt om islam. Han foretrækker at lægge skylden for konflikterne på den multikulturalisme, der ikke kan få berigelse nok.

Men sorry Kasper, det passer ikke og det er du selv godt klar over, hvis du tænker efter.

Du kalder islam for en stor civilisation. Virkelig?

Så fjenden er ikke islam, der tværtimod bør anerkendes, som en af verdens store kulturkredse?

Jeg har svært ved at se at ordet civilisation kan bruges om dagens islam. Det er muligt det har været sådan i fortiden. Det synes for mig temmelig indlysende at islam handler om magt – internt og eksternt. Islam har stormet Europas grænser og forsøgt at erobre Europa flere gange. Nu gør de et nyt forsøg ad såkaldt fredelig vej. Fredelig vil sige ved immigration.

ANNONSE

Men islam bringer sin kaoskultur med sig. Muslimer kopierer sider ved de moderne samfund, men det er på deres egne præmisser. De bruger moderniteten til at vise at de opretholder islamiske principper – om kønnenes adskillelse, om tildækning af kvinder, og fremfor alt om adskillelsen fra de vantro. Det hele handler om grænser. Indadtil og udadtil.

Islam er supremacistisk. De vil ubetinget være øverst. De er ikke i stand til at tænke sig noget andet end at dominere.

Derfor opstår begrebet dominanskriminalitet: Muslimer begår ikke bare kriminalitet mod de vantro, der har åbnet deres grænser for dem. De gør det også med en ekstra dosis ydmygende vold og denne ydmygelse virker til at være en ekstra bonus de optjener, så længe de vantro finder sig i det.

Det gør danskerne, det gør nordmændene, det gør svenskerne. Hvorfor? Fordi de vestlige mænd har opgivet at være mænd. De er ikke længere i stand til at forsvare deres kvinder. Derfor handler både røveri og voldtægt også om at underlægge sig europæerne, seksuelt og med vold.

Det er ikke tilfældigt at de eksempler Støvring nævner, der har forandret Europa, har med vold og sex at gøre:

 

Det første billede er af grådkvalte kvinder i flænset tøj, der panisk søger at bryde ud af den kreds, liderlige mænd har sluttet om dem på pladsen foran Kølns domkirke. Over 500 kvinder var ofre for seksuelle overgreb i Køln nytårsaften 2015. Omkring 2000, hovedsageligt afrikanske og arabiske migranter, stod bag de brutale overfald alene i Tyskland denne ene aften.

 

Det andet billede er af lemlæstede ofre i en pøl af blod og unge mænd og kvinder på skrigende flugt ad trange gader, imens skudsalver giver genlyd i den parisiske nat. 90 uskyldige unge blev myrdet ved en koncert på koncertstedet Bataclan. Islamister stod bag, herunder personer der kom til Europa som flygtninge.

 

Det tredje billede er fra politiets forbryderalbum med svedige, beskidte mænd med daggamle skægstubbe og mørke rande under øjnene. De forestiller nogle af de primært pakistanske gerningsmænd bag pædofile overgreb på langt over 1000 piger og unge kvinder i blandt andet den engelske by Rotherham.

 

Det fjerde billede er af en flodbølge af vandrende migranter op gennem Europas veje, som efter sammenbrudte diger, og muskuløse mænd, der kaster sten mod grænsepatruljer, imens de råber ”Allah uh-Akbar”, og som en invasionsstyrke forsøger at forcere grænsehegnet.

 

Det femte billede er af den militære bevogtning af jødiske bygninger og hæslige betonklodser de steder, hvor der engang var hyggelige juleboder og festlige pladser. Terrorsikringen signalerer: Fjenden er midt iblandt os.

Jøderne står i en særstilling i Vesten. Vi bærer på en stor blodskyld/gæld til jøderne. De gav os De ti Bud, Jesus og samvittigheden og barmhjertigheden. At vi forsøgte at udrydde dem er et historisk lavpunkt vi ikke kan løbe fra. Jøderne udgør, hvad enten vi vil det eller ej, centrum i vores historie.

Muslimerne er jaloux på denne særstilling. Den står i vejen for deres ekspansion. De kan aldrig dominere Europa så længe jøderne er en del af dette kontinent. Jøderne føler sig med rette udsat. De kan se at muslimerne “befrier” Europa som erstatning for at de ikke kan befri Palæstina. Israel er stærkt, Europa er svagt.

Den europæiske elite har allerede opgivet jøderne, ligesom de har opgivet at beskytte deres egen befolkning.

Udviklingen går med syvmileskridt. Muslimerne rykker deres grænser frem, hver gang anledningen byder sig, som efter Christchurch.

Hver gang de har været udsat for islamisk terror forsøger europæerne at glatte ud, så det ikke skal gå ud over muslimerne. De tager muslimernes skyld på sig, i en form for pervers udsoning.

Muslimerne ser svagheden og spiller på den. Soningsbehovet appellerer til deres dominante træk. De vil have mere.

Eliten har sat en effektiv stopper for at befolkningen kan reagere på terroren, hvad enten den er i Sri Lanka eller Lyon. Medierne bekymrer sig ikke mere. De vil helst bare videre.

Men hvis muslimerne udsættes for noget, er der ikke grænser for hvor højt og længe der tales om det.

Skævvridningen er helt vanvittig. Den er sygelig. Vi nedtoner muslimernes terror mod os, og veksler vold mod dem fra sindssyge, ensomme ulve, til indrømmelser.

Det er kun islam, der fungerer på den måde. Det er ikke rigtigt, som Støvring siger, at det ville have været det samme med en halv million kristne fra Afrika.

En ting, der gør at jeg trods alt ikke tror at udviklingen vil gå i retning af islamisk dominans, er muslimernes tøjlesløshed, deres stupiditet og brutalitet.

De finder, at Vesten byder på optimale forhold til at oprette deres shariasamfund. De vantro betaler. Eliten har bildt dem ind at det vil fortsætte sådan, at danskerne er dumme nok til at betale for deres egen underkastelse.

Det vil selvsagt ikke ende med islams triumf. Muslimernes opførsel er for dum. Det samme er elitens. Folk giver ikke frivilligt deres land bort til en sådan uoplyst ikke-kultur.

Hvornår det kolliderer for alvor er umuligt at sige. Formentligt er det allerede begyndt. Det parlamentariske kaos er blot et forvarsel.

 

 

ANNONSE