Kommentar

En svensk læser spørger mig, om jeg tror, at Sverige står til at redde. Mit svar må desværre blive, at det gør hverken Sverige, Danmark eller andre vestlige lande, fordi kun meget få har forstået, hvad islam går ud på. Derfor kan de heller ikke indse, at tørklæder, moskeer, krav om offentlige bønnekald, halal, organiserede raseriudbrud over tegninger, gademanifestationer, optøjer, såkaldt “bandekriminalitet” osv. alt sammen er velkendte kampmidler beregnet på at underminere, desorientere og til slut undertvinge vantro samfund som Sverige og Danmark.

I alle vestlige lande har der været enkelte skribenter, politikere og forfattere, der har gjort deres bedste for at oplyse og advare, men de er ikke blevet taget alvorligt. Det store befolkningsflertal har i stedet lyttet til “eksperter” og medier, der har besvaret enhver islamkritik med islampropaganda. Som nu Deadline, der som reaktion på forslaget om at forbyde tørklæder i skolerne skynder sig at invitere islam-uniformerede kvinder i studiet, som kan forklare, hvorfor det er en forfærdelig tanke. Og sådan vil ethvert islamisk kampskridt blive “forklaret” og forsvaret.

Jeg blev for mange år siden ringet op af en dansk diplomat med mange års erfaring fra muslimske lande. Når muhamedanske kvinder begynder at gå med tørklæde, sagde han, er det tegnet på, at islam er kommet til et land, som ideologiens forkæmpere agter at erobre. Men ingen forstår det. Ingen vil forstå det. Ingen vil høre om det. Derfor vil islam sejre, og en dag, når den vantro befolkning må krybe langs husmurene og i et og alt rette sig efter islams befalinger, vil enkelte spørge, hvordan det kunne gå så galt. Men det er kun dem, der kan huske, hvordan det var at leve som frie mennesker. De andre vil betragte det som normaltilstanden.

ANNONSE

Min ven Vibeke Andersen har skrevet en nyttig opsummering af islams erobringsstrategi:

“Kravet om at måtte bære tørklæde i et offentligt hverv er typisk for 3. fase i Islams erobring af Vesten”, skriver hun som indledning og fortsætter:

“Den verdenskendte islamkritiker, dr. Peter Hammond, som har levet i mange år i forskellige, islamiske lande, har beskrevet, hvordan den gradvise erobring vil foregå.

0-2 %
Når den muslimske befolkning er under 2 % i et land, vil muslimerne primært blive opfattet som en fredelig minoritet, der ikke udgør nogen trussel. De bydes endda velkommen af den kulturelle elite som et eksotisk indslag i gadebilledet og af erhvervslivet som et tilskud til arbejdskraften.

2-5 %
Når muslimerne udgør 2 til 5 % af befolkningen, begynder de at rekruttere fra etniske minoriteter og udsatte grupper samt i fængslerne og gadebanderne. De starter egne småbander, der begår hærværk og rapserier.

5-10 %
Fra 5 % vil muslimerne begynde at udøve en uforholdsmæssig stor indflydelse på samfundet. De vil f.eks. kræve halalmad i institutioner og særregler på mange andre områder. De vil også begynde at true offentligt ansatte personer og butikspersonale. I form af f.eks. bilbrande, røveriske overfald og gruppevoldtægter udøver de terror mod omgivelserne.

10-20 %
Når muslimerne når 10 % af befolkningen, bruger de udbredt vold og anden lovløshed som middel til at få deres krav opfyldt. Enhver ikke-muslimsk handling bliver opfattet som en krænkelse af islam og fører til gadeoptøjer, brandstiftelser og overfald. Jøder forfølges voldeligt. Gader og pladser okkuperes af muslimer til demonstrationer og anden magtmanifestation. Politiet er overbebyrdet, og fængslerne er fyldt til sidste plads med muslimske bandemedlemmer.

20-40 %
Volden eskalerer, når den muslimske befolkningsdel udgør 20 %. Der opstår ”spontane” oprør, militante jihadgrupper drager hærgende omkring, og jøder dræbes på åben gade. Muslimer brænder kristne kirker og jødiske synagoger af. Politiet forstærkes af militæret, men kan ikke hamle op med voldsmændene.

40-60 %
Når muslimerne udgør 40 % i et land, vil militante muslimer foretage regulære massakrer på anderledes troende, daglig terrorisme og regulær krigsførelse med håndvåben og spræng-stoffer. Politiet og landets øvrige myndigheder er sat ud af kraft. Borgerkrigen er en realitet.

60-80 %
Muslimernes forfølgelse af de ”vantro” øges mærkbart. De foretager etniske udrensninger af hele byer. Sharia kræves indført, og al anden lovgivning kræves ophævet. Jizya, særbeskatningen af vantro, indføres.

80-100 %
Når 80 % af befolkningen er muslimer, vil der være permanent undertrykkelse af ”vantro”. Der vil forekomme landsomfattende, etniske udrensninger og i til dels endda folkedrab. Ved nådesløs forfølgelse af alle anderledes troende vil muslimerne skabe et land, der 100 % muslimsk.” Så vidt Vibeke Andersen.

Som man vil se, befinder Danmark sig i tredje fase, mens Sverige er i fjerde. Men som sagt, befolkningerne indser det ikke og går derfor deres undergang i møde.

ANNONSE