Kopierede/fra hoften

Alternativets folketingskandidat Henrik Marstal der vist nok stadig er fast bestandel af mediet Politikens debatunivers skriver på Altinget.dk at alle udlændige med fast opholdstilladelse skal have stemmeret til det danske Folketingsvalg og omtaler i øvrigt udlændingene som “danskere”.

i dagens Danmark: nemlig at næsten hver tiende dansker – 9,4 procent eller 434.000 voksne med ikke-dansk statsborgerskab – ikke kan stemme til hverken folketingsvalg eller europaparlamentsvalg, selvom de er blevet tildelt permanent opholdstilladelse.

Det er demokratisk fattigt, at så stor en andel af danskere slet ikke har nogen indflydelse på, hvilken politik der bliver ført på deres vegne.

Det er fattigt, at de ikke kan få lov til at præge landspolitikken ved selv at engagere sig i den som kandidater. Og det er fattigt, at vi ikke for længst har set det i øjnene og fået ændret den gældende praksis på området.

Når Alternativet har foreslået, at dette bør ændres med en revision af grundloven, sker det ud fra det ræsonnement, at hvis flere oplever at blive taget alvorligt som demokratiske borgere, vil mange flere af dem også føle sig mere forpligtede på det danske demokrati.

I København, hvor jeg selv bor og er opstillet, er det næsten hver femte voksne borger, der ikke har stemmeret til folketingsvalg og europaparlamentsvalg. Det betyder, at disse personer bliver holdt udenfor i det, som ellers er demokratiets stjernestund: valget af politikere til at lede landet og repræsentere det i EU

Altinget.dk – Henrik Marstal: Vi holder hver tiende dansker uden for demokratisk indflydelse

ANNONSE

Mest læst