Beskyttelse af Synagogen: 250 mill.

PET, årligt: 880 mill.
Indsatte i fængsler anden etnicitet: 1.500 mill.
Modt asylansøgere 2018: 1.700 mill.
Udlændinge på off forsørgelse i DK, pr. år: 8.000 mill.

➜ Hvorfor er 6 mill. på at beskytte Paludan pludselig så vigtigt?
ANNONSE