Kategori: Citat

“We do not believe any group of men adequate enough or wise enough to operate without scrutiny or without criticism. We know that the only way to avoid error is to detect it, that the only way to detect it is to be free to inquire. We know that in secrecy error undetected will flourish […]

Les mer»

Søren Ulrik Thomsen er stødt på en anden og farlig genganger fra 70erne: Nogle mener, at klimaproblemet er for alvorligt at overlade til demokratiet, fordi det arbejder langsomt og muligvis ikke stemmer sig frem til det rigtige. De siger: »Hvad hjælper det, at vi har demokrati, hvis Jorden går under?« »Den er også hørt før. […]

Les mer»

Jalving Ord for Dagen: Danmarks kulturelle DNA er ved at ændres

Indvandringen fra muslimske områder vil tilsyneladende ingen ende tage, selv om den allerede har bragt os megen ulykke. Men først nu begynder vi så småt at forstå, hvor dybt miseren stikker. Den er ikke alene økonomisk. Den er heller ikke bare kriminologisk, terroristisk eller demografisk, social eller politisk. Den endnu mere ulyksalig, fordi den er […]

Les mer»

Yes, everything is out in the open now: the unsayable has been said so many times over that it no longer surprises anybody. Who knew that there was so much loathing among educated liberals for ordinary people, so little understanding or concern for what their lives were like?   Sneering liberals’ contempt for ordinary people […]

Les mer»

Da man for nylig nærmest ved et tilfælde opdagede, at der faktisk befinder sig 100.000 flere mennesker i Danmark med ikkevestlig baggrund end hidtil antaget, blev det debatteret i ca. 10 minutter. Så begyndte EM i håndbold. Alt var glemt. Mikael Jalving i JyllandsPosten  

Les mer»

»Vi sletter kun folk permanent i tilfælde, der er meget grelle. Det handler om folk, der deler forherligelse af terrorangreb, halshugninger eller børnepornografi og lignende. I de tilfælde falder hammeren meget hårdt. Og så sletter vi profiler, hvis folk gentagne gange har brudt vores regler. Det er jo ikke sådan, at hvis man deler et […]

Les mer»

“I think if there were no tensions, if there was no escalation recently in the region, those Canadians would be right now home with their families,” Trudeau said during an interview with Canada’s Global News Television posted Monday. Justin Trudeau Trudeau, in subtle Trump swipe, blames ‘escalation’ for Iran’s downing of Ukrainian jet

Les mer»

Jalving om Fosli: Mod nationalt sammenbrud

I Norge beskriver sociologen Halvor Fosli i en fortrinlig bog om det nye postnationale Norge, at problemet ikke alene er masseindvandring drevet frem af lige dele ”humanisme” og juridiske argumenter, ligesom problemet ikke kun er fremvæksten af muslimske enklaver, men at der tillige er tegn på en dyb og voksende splittelse blandt nordmændene, dvs. mellem konservative […]

Les mer»

“For the past five years, I’ve been going to the police station every month or so to file a complaint about death threats, not insults, death threats”. — Marika Bret, a journalist at Charlie Hebdo today, January 8, 2020.

Les mer»

“Vi ved, et fjæld kan sprænges, og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv. Med penge, liv og blod til sidste åndredrag for Danmarks frie flag!” (Valdemar Rørdam, 1907)

Les mer»