Nyt

Abas Muradi blev mandag dømt for at have dræbt Håvard Pedersen, men medierne har kun rapporteret svært overfladisk fra både retsforhandlingerne og dommen.

Abas Muradi, alias Ali Abbas, blev i denne uge dømt for at have dræbt Håvard Pedersen i Vadsø 14. juli i fjor.

Dommen faldt i Øst-Finnmark tingsret mandag, men medierne har kun rapporteret svært overfladisk fra både retsforhandlingerne og dommen.

Sagkyndige har konkluderet, at Abas Muradi var psykotisk da drabet blev begået, og han blev derfor dømt til tvungen psykiatrisk behandling.

Retten er ikke i tvivl om at det er tiltalte, som dræbte Pedersen, derimod er det betydelig tvivl om hvem den dømte er, “Abas Muradi” er bare en af mindst tre muligheder.

Retten finder det rigtigst at omtale tiltalte som “Abas Muradi f. 24.08.2000 alias Ali Abbas f. 11.12.1997, som anses som de mest sandsynlige rigtige identiteter”, som det hedder i dommen.

“Tiltalte er afghansk statsborger og kom til Norge som mindreårig flygtning i 2015. Han søgte asyl her i landet den 24.10. 2015. Til politiets udlændingeenhed – ligesom nu under hovedforhandlingen – opgav han navnet Abas Muradi, født den 24.08.2000. Dette blev lagt til grund som sandsynligvis rigtige oplysninger af Udlændingedirektoratet (UDI) som den 7. oktober 2016 traf vedtagelse. hvor de afslog tiltaltes ansøgning om beskyttelse, men traf vedtagelse om at tiltalte fik opholdstilladelse med begrænsninger. Begrundelsen for vedtagelsen var i hovedsagen at tiltalte var uledsaget mindreårig asylsøger og de særlige menneskelige hensyn som var gældende i sagen.

Under politiets efterforskning af sagen er der fremkommet oplysninger om at tiltalte er registreret under forskellige identiteter; i Serbien under navnet Ali Abaz f. 01.01.1998, i Pakistan under navnet Ali Abbas født den 11.12.1997, og i Tyskland under navnet Abbas Muradi født den 01.01.1997. Der blev fremlagt dokumentation for dette for retten.

Tiltalte har oplyst overfor de norske asylmyndigheder, at han flyttede med familien til Pakistan som to- årig og at han boede der i omkring elleve år før han flyttede videre til Iran. For det resultat retten er kommet frem til er tiltaltes sikre identitet og alder ikke afgørende, jfr. drøftelsen nedenfor. Det afgørende for retten er at spørgsmålene om skyld, straf og ansvar for civile krav er knyttet til den rette person. Tiltalte er psykisk syg og er indlagt på Åsgård sygehus i Tromsø. På grund af hans helbredsmæssige tilstand var han kun til stede i underkanten af én dag af hovedforhandlingen, hvor han også afgav forklaring. Der henvises til retsbogen om dette.”

Video og stillbilleder af drabet taget af overvågningskameraer inde på Coop Vadsø var centrale beviser i sagen. Abas Muradi nægter sig skyldig i drabet, men retten er “ikke i tvivl om det er tiltalte som ses på overvågningsmaterialet og som udfører handlingen, der dræbte Pedersen”.

ANNONSE

“På materiale fra overvågningskameraerne ser man at tiltalte kom ind i butikken gennem hovedindgangsdøren kl 21.41 den 14. juli 2018. På samme tid er Pedersen på job i butikkens byggevareafdeling, som ligger inderst i butikslokalet. Man ser tydeligt tiltaltes ansigt, og også at han har en bandage/gips på sin højre hånd. Tiltalte går rundt i butikken nogle minutter og det kan se ud som han ser sig omkring blandt nogle varehylder. Omkring tre minutter efter at han kom ind i butikken går han mod en varehylde og tager en kniv som bruges til at skære gulvbelægning, tapet og lignende med, og som har et blad som kan skydes ud og ind af skaftet. Tiltalte bliver så stående i ca. seks minutter i et område af butikken, hvor der ikke er dækning af videokameraerne.

Da han igen fanges af overvågningskamerarene ser man at tiltalte har taget gipsen af som han havde på højre hånd. Tiltalte står mellem nogle reoler ca. seks til syv meter fra stedet, hvor Pedersen opholder sig. Tiltalte holder tapetkniven skjult bag ryggen. Man ser at bladet på kniven er skudt ud i det, som synes at være fuld længde.

Pedersen sidder på en stol ved et bord og ser på en monitor eller lignende, tiltalte bevæger sig, fortsat med kniven skjult bag ryggen, om bag Pedersen. Han står bag Pedersen et sekund eller to før han tager et raskt skridt frem og tager kniven, som han holder i sin højre hånd, rundt om foran Pedersens hals, og skærer med én bevægelse halsen over på Pedersen. Pedersen løber, med blodet rendende fra halsen, mod butikkens kasseområde.

Der blev givet førstehjælp af andre butiksansatte og ambulancepersonel som hurtigt kom til stedet, men Pedersen dør efter kort tid. Man ser på videoen at tiltalte småløber mod udgangen og forlader butikken mens han fortsat holder kniven i sin højre hånd – omkring tretten minutter efter at han kom ind i butikken.”

Kniven som blev brugt har et blad på ca. tolv cm. “Bladet er tyndt og antages syleskarpt. Kniven er følgelig velegnet som drabsvåben hvilket er foreneligt med de dødelige skaderne Pedersen blev påført.” hedder det i dommen.

Der blev fremlagt billeder og rapport fra obduktionen af Pedersen, og et sagkyndigt vidne, patolog Vidar Isaksen, henviste til rapporten. hvor han har beskrevet skaderne således:

«Det er en 25 cm lang, bueformet, gabende og skarpkantet skæreskade på halsen. Skæreskaden er fra 4 cm nedenfor venstre kæbe, krydser midtlinjen fortil i niveau med strubehovedet 7 ca. hagespidsen og til 3 cm nedenfor højre øregangsåbning……..Skæreskaden er ca. 5 cm dyb fortil på halsen i niveau med strubehovedet. Her er hud, muskulatur og luftrør blotlagt og strubehovedet er skåret over.
……..
Ydre hovedpulsåre på højre side og ydre og indre halsblodåre er skåret over.»

Isaksen konkluderer således:

«Dødsårsagen antages at være forblødning. Åndedrætsvanskeligheder på grund af overskåret luftrør kan have bidraget. Bevidstløshed og død er indtrådt i løbet af et til to minutter. Skaderne er omfattende og ville have været dødelige selv med akut behandling på stedet.»

Øst-Finnmark tingsret konkluderer:

Retten er efter dette overbevist, udover enhver rimelig tvivl, om at tiltalte objektivt set dræbte Pedersen som beskrevet i tiltalens afsnit I.

Dommen er endnu ikke forkyndt for Abas Muradi, alias Ali Abbas. Den skal først oversættes til det afghanske sprog dari, siger statsadvokat Lars Fause til Document.

 

ANNONSE