Kultur

Kromatisk fantasi og fuge er kjent fra flere manuskripter, men ingen fra mesterens egen hånd, og de oppviser forskjellige varianter. Det ble først trykket i 1802 (Hoffmeister) og 1819 (Griepenkerl). Det er antatt at Johann Sebastian Bach (1685-1750) selv ikke gjorde noen endelig versjon. Karl Richter (1926–1981) spiller.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Knæfaldet

Læs også