Gæsteskribent

Den Europæiske Union (EU) har, sammen med Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft, udgivet en “adfærdskodeks” til bekæmpelse af spredningen af “ulovlig hadefuld tale” online i Europa.

Fortalerne for initiativet hævder, at det i efterdønningerne på de nylige terrorangreb i Paris og Bruxelles er blevet nødvendigt med et indgreb mod “hadefuld tale” for at imødegå jihadistisk propaganda online.

Modstanderne fremfører, at initiativet er ensbetydende med et angreb på ytringsfriheden i Europa. De siger, at EU’s definition på “hadefuld tale” og “tilskyndelse til vold” er så vag, at den reelt kan omfatte alt, der anses for politisk ukorrekt af europæiske myndigheder, herunder kritik af masseindvandring, islam og endda EU selv.

Nogle medlemmer af Europaparlamentet har karakteriseret EU’s adfærdskodeks for onlineaktivitet — som kræver “krænkende” materiale fjernet fra internettet inden for 24 timer og erstattet med “mod-fortællinger” — som “orwellsk.”

Den nævnte “adfærdskodeks” blev bekendtgjort i en pressemeddelelse den 31. maj omudgivelsen fra EU-Kommissionen, som er EU’s ikke-valgte, administrative gren.[Pressemeddelelsen er officielt oversat til dansk af EU, hvorfor hovedparten af nærværende oversættelse er hentet derfra. Enkelte afsnit, som ikke er medtaget i pressemeddelelsen, er dog oversat direkte fra udgivelsen, som ikke er officielt oversat til dansk, hvorfor min oversættelse af disse afsnit må betragtes som foreløbig og uautoriseret. Den fulde engelske tekst kan ses ved at klikke på ovenstående link, mt] Her følger en opsummering af initiativet:

ANNONSE

“Med underskrivelsen af adfærdskodeksen forpligter IT-virksomhederne sig til at fortsætte deres bestræbelser på at håndtere ulovlig hadefuld tale på internettet. De skal blandt andet udarbejde nye interne procedurer og uddanne deres medarbejdere for at garantere, at de gennemgår størstedelen af de gyldige anmeldelser om fjernelse af ulovlig hadefuld tale inden for 24 timer og om nødvendigt fjerner eller blokerer adgangen til indholdet.”

“IT-virksomhederne skal bestræbe sig på at styrke deres igangværende samarbejde med civilsamfundsorganisationer, der skal hjælpe med at indberette indhold, som opfordrer til vold og hadefuld adfærd. IT-virksomhederne og Kommissionen tilstræber også at fortsætte deres arbejde med at finde og fremme uafhængige modfortællinger [fremhævelse tilføjet], nye ideer og initiativer og at støtte uddannelsesprogrammer, der fremmer kritisk tænkning.”

Et uddrag fra udgivelsen af det nævnte adfærdskodeks:

“IT-virksomhederne deler Europa-Kommissionens og EU-medlemsstaternes forpligtelse til at håndtere ulovlig hadefuld tale online. Ulovlig hade fuld tale, som defineret i Framework Decision 2008/913/JHA fra 28. november 2008 vedrørende bekæmpelsen af visse former og udtryk for racisme og xenofobi gennem straffelov og nationale love, der omsætter denne, vil sige al adfærd, som offentligt tilskynder til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse”….

“IT-virksomhederne støtter Europa-Kommissionen og EU-medlemsstaternes bestræbelser på at tackle den udfordring, der ligger i at sikre, at onlineplatforme ikke giver mulighed for viral spredning af ulovlig hadefuld tale. Udbredelsen af ulovlig hadefuld tale på internettet har ikke kun negative virkninger for de grupper eller enkeltpersoner, som er genstand for den, men også for dem, der gør sig til talspersoner for frihed, tolerance og ikkediskrimination i vores åbne samfund, ligesom den virker begrænsende på udfoldelsen af demokratiske ytringer på onlineplatforme.”

“En effektiv anvendelse af bestemmelserne om kriminalisering af hadefuld tale afhænger af et robust system til håndhævelse af strafferetlige sanktioner over for de specifikke personer, der gør sig skyldige i hadefuld tale, men skal suppleres med foranstaltninger, der kan sikre, at onlinemellemled og sociale medieplatforme inden for et passende tidsrum effektivt gennemgår ulovlig hadefuld tale på internettet, når de modtager en gyldig anmeldelse. I denne henseende bør en utilstrækkeligt præcis eller utilstrækkeligt underbygget anmeldelse ikke betragtes som gyldig.”

“IT-virksomhederne går forrest i bekæmpelsen af udbredelsen af ulovlig hadefuld tale på internettet og er blevet enige med Kommissionen om en adfærdskodeks med følgende offentlige tilsagn:

  • “IT-virksomhederne vil udforme tydelige og effektive processer til gennemgang af anmeldelser vedrørende ulovlig hadefuld tale for deres tjenester, så de kan fjerne eller blokere adgangen til et sådant indhold. IT-virksomhederne vil udforme regler eller retningslinjer for brugerne, der gør det klart, at de forbyder fremme af tilskyndelse til vold og hadefuld adfærd.”
  • “IT-virksomhederne vil gennemgå størstedelen af de gyldige anmeldelser om fjernelse af ulovlig hadefuld tale på mindre end 24 timer og om nødvendigt fjerne eller blokere adgangen til et sådant indhold.”
  • “IT-virksomhederne og Kommissionen, som anerkender værdien af uafhængig tale mod hadefulde ytringer og fordomme, tilstræber at fortsætte deres arbejde med at finde og fremme uafhængige modfortællinger, nye ideer og initiativer og at støtte uddannelsesprogrammer, der fremmer kritisk tænkning.”

Aftalen forpligter også internetvirksomhederne til at skabe et netværk af “betroede indberettere” i alle 28 EU-medlemslande, som kan anmelde indhold, der “fremmer tilskyndelse til vold og hadefuld adfærd.”

EU’s kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Vĕra Jourová, har forsvaret initiativet:

“Den seneste tids terrorangreb har endnu engang mindet os om, at der er et presserende behov for at bekæmpe ulovlig hadefuld tale på internettet. Desværre er sociale medier blevet et værktøj, som terrorgrupper bruger til at radikalisere unge, og som racister bruger til at sprede vold og had. Aftalen er et vigtigt skridt fremad og bidrager til, at internettet stadig er et sted, hvor mennesker frit og demokratisk kan give deres mening til kende, og hvor europæiske værdier og europæisk lovgivning respekteres. Jeg er meget tilfreds med, at de globale IT-virksomheder forpligter sig til at gennemgå størstedelen af de gyldige anmeldelser om fjernelse af ulovlig hadefuld tale inden for 24 timer og om nødvendigt fjerne eller blokere adgangen til indholdet.”

Andre er uenige. National Secular Society (NSS) i Storbritannien har advaret om, at EU’s planer “hviler på en vag definition på ‘hadefuld tale’ og risikerer at true onlinediskussioner, der kritiserer religion.” De tilføjede:

“Aftalen kommer midt i gentagne beskyldninger fra eks-muslimer om, at de sociale medieorganisationer censurerer dem online. Rådet af eks-muslimer i Storbritannien er nu begyndt at indsamle eksempler fra sine følgere på, at Facebook censurerer ‘ateistisk, sekulært og eks-muslimsk indhold’ efter falske ‘masseanmeldelser’ fra ‘cyber-jihadister.’ De har bedt deres støtter om at indberette detaljer og beviser på tilfælde, hvor sider og grupper er blevet ‘forvist [eller] suspenderet fra Facebook for at kritisere islam og islamisme.'”

NSS’ kommunikationschef Benjamin Jones har udtalt:

“I stedet for at tackle ‘cyber-jihad’ online risikerer aftalen at få den direkte modsatte virkning og indsnævre al kritisk diskussion af religion ifølge nogle vage regler om ‘hadefuld tale.’ Dårligt oplært personale på Facebook eller Twitter, som måske har deres egne ideologiske fordomme, vil nemt kunne se en ophedet kritik af islam og tænke, at det er ‘hadefuld tale,’ især hvis sider eller brugere bliver genstand for masseanmeldelser fra islamister.”

I et interview med Breitbart London har direktøren for Index on Censorship, Jodie Ginsburg,udtalt:

“Lovene mod hadefuld tale er allerede alt for vide og flertydige i meget af Europa. Det lykkes ikke denne aftale at komme med en ordentlig definition på, hvad ‘ulovlig hadefuld tale’ er, og den yder ikke tilstrækkelig beskyttelse af ytringsfriheden.”

“Den uddelegerer endnu engang magten til at afgøre, hvad der er hadefuld tale, og til at holde øje med den, til nogle ikke-valgte virksomheder — et træk som med garanti vil kvæle ytringsfriheden i den fejlagtige tro, at dette vil gøre os alle mere trygge. Det vil det ikke. Det vil blot presse ubehagelige tanker og meninger ned under overfladen, hvor de er sværere at holde øje med — eller udfordre.”

“Der har tidligere været tilfælde med fjernelse af indhold med upopulære eller krænkende synspunkter, og denne aftale risikerer at forstærke fænomenet med at slette kontroversielt — men lovligt — indhold ved hjælp af misforstået brug eller direkte misbrug af anmeldelsesprocesserne.”

En sammenslutning af ytringsfrihedsorganisationer, European Digital Rights and Access Now, har kundgjort deres beslutning om ikke ville tage del i fremtidige drøftelser med EU-Kommissionen, fordi, som de siger, “vi har ingen tillid til den uigennemtænkte ‘adfærdskodeks,’ som der blev indgået enighed om.” En udtalelse indeholdt følgende advarsel:

“Denne ‘adfærdskodeks’ nedgraderer kort sagt Ioven til en andenplads efter førerrollen, der indtages af private firmaer, som bliver bedt om at implementere deres servicevilkår efter forgodtbefindende. Denne proces, der er blevet skabt uden for et ansvarligt demokratisk rammeværk, udnytter de uklare ansvarsregler for onlinefirmaer. Den udgør tillige en alvorlig trussel mod ytringsfriheden, eftersom lovligt — men kontroversielt — indhold kan blive slettet som følge af denne frivillige og ansvarsfrie lukningsmekanisme.”

“Det betyder, at denne ‘aftale’ mellem blot en håndfuld virksomheder og EU-Kommissionen sandsynligvis er et brud på EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder (ifølge hvilket begrænsninger af grundlæggende rettigheder skal ske ved lovgivning) og i praksis vil tilsidesætte den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis i forbindelse med forsvar af lovlig tale.”

Janice Atkinson, et uafhængigt Europaparlamentsmedlem for Sydøstengland-regionen, har opsummeret det på denne måde: “Det er orwellsk. Enhver, der har læst 1984, ser den her udfoldet live.”

Allerede før underskrivelsen af EU’s adfærdskodeks har de sociale medier slået ned på ytringsfriheden, ofte efter anmodning fra udenlandske regeringer.

I september 2015 blev den tyske kansler, Angela Merkel, hørt live via en mikrofon spørge Facebooks direktør, Mark Zuckerberg, hvad han gør for at forhindre kritik af hendes åben-dør immigrationspolitik.

I januar 2016 lancerede Facebook et “Initiativ til civilcourage online” rettet mod Facebook-brugere i Tyskland og beregnet på at “bekæmpe hadefuld tale og ekstremisme på internettet.”

I en artikel for Gatestone Institute noterede den britiske kommentator Douglas Murray dengang, at Facebooks angreb på “racistisk” tale “ser ud til at inkludere enhver form for kritik af EU’s nuværende, katastrofale immigrationspolitik.” Han skrev endvidere:

“Med sin beslutning om, at ‘xenofobiske’ ytringer som en reaktion på krisen også er ‘racistiske,’ har Facebook gjort synspunkterne hos flertallet i de europæiske befolkninger (som, det må understreges, er imod kansler Merkels politik) til ‘racistiske’ synspunkter og fordømmer dermed flertallet af europæerne som ‘racistiske.’ Det er en politik, som vil gøre sit til at skubbe Europa ind i en katastrofal fremtid.”

Facebook har også hæftet sig ved Gatestone Institutes tilknyttede skribenter. I januar 2013lukkede Facebook Khaled Abu Toamehs konto, efter at han havde skrevet om korruption i det Palæstinensiske Selvstyre. Kontoen blev genåbnet 24 timer senere, men med de to opslag slettet og uden forklaring. Abu Toameh skrev:

“Det handler stadig om censur. De afgør, hvad der er acceptabelt. Nu skal vi til at være forsigtige med, hvad vi slår op, og hvad vi deler. Betyder dette, at vi ikke længere må kritisere arabiske regeringer?”

I juni 2016 lukkede Facebook den konto, som tilhører Ingrid Carlqvist, Gatestones svenske ekspert, efter at hun havde slået en Gatestone-video op på sin Facebook-side — videoens titel var “Sveriges migrantvoldtægtsepidemi.” I en redaktionel note skrev Gatestone:

“Efter et kolossalt græsrodspres fra Gatestones læsere begyndte de svenske medier at fortælle om Facebooks hårdhændede censur. Den gav bagslag, og Facebook gik i damage-control mode. De åbnede Ingrids konto igen — uden hverken forklaring eller undskyldning. Ironisk nok gav deres censur blot Ingrids video endnu mere opmærksomhed.”

“Facebook og EU har trukket sig — for nuværende. Men deres intentioner om at standse de tanker, som de ikke bryder sig om, er dybt alvorligt ment. De vil vende tilbage.”

I denne uge udsendte EU sammen med Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft en “adfærdskodeks” til bekæmpelse af udbredelsen af “ulovlig hadefuld tale” online i Europa. Dagen efter lukkede Facebook den konto, der tilhører Ingrid Carlqvist, Gatestones svenske ekspert, efter at hun havde slået en Gatestone-video op på sin Facebook-side — videoen havde titlen “Sveriges migrantvoldtægtsepidemi.”

Soeren Kern er Senior Fellow ved det New York-baserede Gatestone Institute. Han er også Senior Fellow i europæisk politik ved den Madrid-baserede Grupo de Estudios Estratégicos / Studiegruppe for strategiske studier. Hans første bog, Global Fire, udkommer i 2016. Følg Soeren Kern på Facebook og på Twitter.

Oversat af Mette Thomsen

ANNONSE

2 svar til “EU erklærer krig mod ytringsfriheden på internettet”

  1. Britta Due Andersen siger:

    Der har været meget polemik om “Imam-loven”. I hvor høj grad minder den om det, der sker her fra Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft side af? Ja, FB mv. er private, men pga. samarbejde med EU og disses altdominerende stilling får de et offentligt præg. Kan nogen gøre mig klogere?

  2. Anne Hansen siger:

    Grusomt og forkastelig. Sensuren rammer hardt her i Norge også.