Nyt

Illustrationsfoto

Det kan virke som i går, men er faktisk tre år siden.  Der erklærede socialdemokrat Stine Bosse udtalte på en blog i Berlingske den 26. august 2015, at Danmark har hårdt brug for indvandring,

Uden det hun kalder indvandring kan Danmark ikke klare sig.

Skal vi i Danmark kunne opretholde et velfærdniveau, der minder om det vi kender, bliver vi altså afhængig af udenlandsk arbejdskraft. Mennesker der kommer hertil med uddannelse og dannelse, og som efter at have lært sig sproget (behovet er forskelligt fra job til job), bliver gode skatteborgere, der bidrager, og som altså, bortset fra et dansk kursus, ikke har kostet samfundet penge i form af daginstitution, skole og uddannelse.

Ja, rent faktisk er det nødvendigt at hente udenlandsk arbejdskraft for ellers hænger den socialdemokatiske velfærdsstat ikke sammen siger hun inddirekte uden selv at erkende det.

Hendes præmis er at udlændinge dels har samme kvalifikationer og evner som danske lønmodtagere og at disse er betalt af andre landes skatteydere eller af dem selv. Ved at få udlændinge til Danmark kan de hvis de får job betale skat og det uden staten og danske skatteydere har betalt for deres uddannelse.

Hvad hun ikke skriver og måske ikke selv ved er at ovenstående påstande medfører følgende præmisser hvis påstandene var sande.

  1. Økonomien i Danmark er basseret på overforbrug i det offentlige. Hvis ikke det nuværende velfærdsniveau ikke kan opretholdes som hun påstår, betyder det reelt det udgifterne er for høje eller skatterne skal sættes op med følgende lavere velstandsniveu
  2. Hun vil have, at andre lande betaler for velfærd i Danmark
  3. At de udlændinge der kommer til Danmark ikke får børn der skal bruge daginstitution, skole og uddannelse
  4. At udlændinge har samme eller højere uddannelsesniveau end danskere og at de kan bruges i dansk økonomi

Konklusionen i 3) viser hendes logik har en brist. Man kan ikke på den ene side mene, at dansk økonomi i form af offentlige udgifter ikke er holdbare og så agitere for udlændinge skal komme til Danmark, men så ikke oplyse de ikke skal få børn.

ANNONSE

2) og 3) viser så hendes politiske holdninger må være i konflikt med det politiske ståsted hun repræsenterer. Hvis velfærdssamfundet som det kaldes ikke er holdbart må kan enten skrue ned for udgifterne eller sætte skatterne op. Hendes standpubkt nummer to viser hun mener, at fattige lande skal betale for det hun kalder dansk velfærd.

Der er i øvrigt andre nærmest legendariske påstande fra Stine Bosse, som at de muslimske “flygtninge” der kommer til Danmark er velhavende og veluddannede.

Disse mennesker skal vi byde velkommen. Nogle af dem er her. De er kommet som flygtninge fra f eks Syrien eller Afganistan. Når talen falder på, at det er de relativt mest velhavende og veluddannede, også kaldet de stærkeste, det lykkes at flygte, så er det rigtigt. Sådan har det iøvrigt altid været. Også under f eks 2. verdenskrig. Det er vigtigt at disse mennesker så hurigt som muligt bydes velkommen, og kommer i arbejde.

Når Stine Bosse er interessant er det ikke fordi hun er begavet eller har viden om forhold der er relevante for danskernes hverdag. Så er det fordi medierne ofte bruges hende. Hun er pro-masseindvandring og mener som andre det er til danskernes og Danmarks fordel.

Det er også derfor hun og andre bruger vendingen “vi” – en vending der af afsender reelt betyder “jeg”, men at du skal mene og dele deres holdninger.

Stine Bosse – Blog

Derfor er hun også en farlig person der uimodsagt får lov, at sprede disinformation. Stine Bosse er i øvrigt også formand for den såkaldte “Europabevægelse” der skriver:

Forenet i mangfoldighed. Sådan lyder EU’s motto.

 

 

 

ANNONSE